آموزش و مدارس برای افراد معلول درآلمان به اینصورت است که کودکان دارای نیازهای ویژه یا معلول می توانند در کنار کودکان عادی مشغول تحصیل باشند. اما مدارس خصوصی زیادی نیز که فقط برای کودکانی که دارای نیازهای آموزشی خاصی هستند، در آلمان فعالیت دارند.

اگر فرزند شما دوره اولیه مهد کودک را در آلمان سپری کرده و یا اگر تازه وارد آلمان شده اید، کارمندان اجتماعی مسئول در محل اقامت شما، می توانند به شما راهنمایی لازم را بدهند که چگونه و در چه مرکز آموزشی فرزند خود را ثبت نام کنید. همچنین می توانید مراکز مشاوره در این‌باره را در منطقه خود جستجو کنید و یا به تلفن اطلاعات عمومی برای والدین به شماره ۰۸۰۰۱۱۱۰۵۵۰ تماس بگیرید