در طی دوره های آسبیلدونگ دوگانه (duale Ausbildung) به شما حقوق ماهانه نیز پرداخت می کنند. مقدار این حقوق شما ، بستگی به دوره ای که ثبت نام کرده اید و یا اینکه در کدام شهر آسبیلدونگ را می گذرانید، دارد.

معمولا دوره های آسبیلدونگ ها سه سال طول میکشد و هر سال که سپری میشود، حقوق ماهانه شما افزایش می یابد. بیاد داشته باشید از این حقوق دریافتی شما، مبلغی به عنوان حق بیمه های اجتماعی هم کسر می شود. اگر سالانه بیشتر از ۸۳۵۴ یورو درآمد داشته باشید باید مالیات هم پرداخت کنید.

در طی دوره آموزشی آسبیلدونگ، شما میتوانید تا ۱۰ ساعت در هفته نیز در خارج از مرکز آموزشی آسبیلدونگ کار کنید و درآمد جانبی نیز داشته باشید