این نوع اقامت به پناهجویان یا به درخواست کنندگان یا متقاضیان پناهندگی داده می شود و تا تصمیم‌گیری در باره تقاضای پناهندگی آنها معتبر می باشد. این اقامت حق کار یا تغییر محل اقامت و حقوق دیگر را شامل نمی‌شود، ولی تحت شرایطی ممکن است این محدودیت‌ها برداشته شوند.

برخی از افراد واجد شرایط و دارای مدارک دانشگاهی، می توانند از طرق کار تحقیقاتی برای ویزای آلمان اقدام نمایند. البته این افراد باید دارای حداقل مدرک دکتری باشند و برای انجام پروژه تحقیقاتی خود از یک دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی موافقت لازم را بدست آورده باشند.

اگر میخواهید برای کار در یک موسسه تحقیقاتی رسمی و تایید شده به آلمان سفر کنید، می توانید برای مدت زمان کارتحقیق خود درخواست اجازه اقامت کنید (§۲۰ Residence Act).

مدارک لازم برای ویزای فرصت مطالعاتی آلمان:


از یک دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی رسمی و تایید شده توسط بامفBAMF) ) دعوتنامه رسمی دریافت کرده باشید.
پروژه تحقیقاتی شما قابلیت اجرائی داشته باشد.
اثبات تخصص یا مهارتهای خاص شما برای انجام پروژه.
تضمین پرداخت هزینه های زندگی در مدت زمانی که برای کار تحقیقاتی خود به آلمان می روید.
همچنین سازمان یا مرکز تحقیقاتی باید به صورت کتبی تضمین کند که هزینه هایی که ممکن است در نتیجه اقامت غیر مجاز و یا اخراج شما رخ می دهد را پوشش دهد.