تقریبا می توان گفت که در تمام ایالتهای آلمان، دو نوع دوره آموزشی آسبیلدونگ در سیستم آموزشی آنها رایج است که تفاوت اصلی آنها در مقدار دروس تئوری و عملی می باشد.

آموزش حرفه ای دوگانه Duale Berufsausbildung:

که از بخش های تئوری و عملی تشکیل شده است و بصورت توام با هم و یاجدا برگزار می شود. معمولا از این دوره ها افرادی استقبال می کنند‌که مدرک تحصیلی و یا تجربه کاری ندارند و میتواند بسیار مفید باشد. این دوره ها با توجه به رشته ای که انتخاب کرده‌اید، معمولا بین دو تا سه سال و نیم طول می‌کشد. شما یک یا دو روز در هفته، یا چند هفته باهم در یک مدرسه فنی (Berufsschule) درس میخوانید و بقیه مدت دوره آسبیلدونگ را در یک شرکت مشخص برای کار عملی سپری میکنید و مهارتهای که اموخته اید را بکار میبندید. به همین دلیل آسبیلدونگ دوگانه میگویند. برای مثال در این نوع آوسبیلدونگ می توان به رشته آرایشگری در آلمان اشاره کرد.

یکی دیگر از انواع دوره های آسبیلدونگ‌ در آلمان
آموزش حرفه ای مدرسه ایSchulische Ausbildung :

x-default

از آنجائی که تمام دروس تئوری و عملی این رشته ها در یک مدرسه تخصصی دانشکده فنی حرفه ای (Berufsfachschule) و یاکالج حرفه ای (Berufskolleg) برگزار می شود ، به این دوره ها، آموزش مدرسه ای هم می گویند

معمولا در این نوع آسبیدونگ‌ها ساعات کار عملی کمتر از ساعات تئوری است و بیشتر دوره تئوری می باشد. این آسبیلدونگ ها بیشتر در رشته های پرستاری، بانک داری، فروشنده‌‌گی، طراحی، صنعت و در بخش های تجارت ومهندسی کاربرد دارند. این آسبیلدونگ‌ها معمولا بین یک تا سه سال طول می کشد و توسط مدارس دولتی و خصوصی ارائه می شوند. مدارس خصوصی اغلب هزینه دارند. برخلاف آسبیلدونگ‌های دوگانه، شما در بیشتر آسبیلدونگ‌های مدرسه‌ای( به غیر از رشته پرستاری)، دستمزد دریافت نمی‌کنید.