کودکان و نوجوانانی که به زبان آلمانی آشنایی کمتری دارند و یا کاملا جدید به آلمان وارد شده و زبان آلمانی را نمی دانند و قصد رفتن به مدرسه را دارند، ابتدا باید در کلاس های ویژه ای شرکت کنند که در آنها فقط زبان یاد می گیرند و با فرهنگ آلمانی آشنا می شوند.

این کلاس ها معمولا به نام (Übergangsklassen)، (Ü-Klassen) ،(Vorbereitungsklassen) و یا (Willkommensklassen) ی خوانده می شوند. در این کلاس ها، کودکان با یادگیری زبان آلمانی و موارد آموزشی دیگر، برای ورود به مدارس عادی آماده می شوند. سپس، دانش آموزان به تدریج با توجه به سن، عملکرد و مهارت های زبان، مورد ارزیابی قرار می گیرند و مطابق به آن وارد مدرسه‌های عادی می شوند. این کلاسها معمولا دولتی بوده و رایگان می باشند.