بدون بیمه درمانی، یک دانشجو نمی تواند در آلمان تحصیل کند. می توانید هریک ازشرکت‌های بیمه خصوصی و یا دولتی را انتخاب کنید، اما بیمه درمانی دولتی معمولا ارزان تر است. اگر در طی دوران تحصیل، تحت پوشش بیمه خصوصی هستید، نمی توانید به بیمه درمانی دولتی بازگردید. در آلمان، بیمه سلامت بین المللی در شرایط خیلی خاصی قابل قبول و استفاده می باشد.

با داشتن بیمه درمانی دولتی به سادگی میتوانید مدارک عضویت خود در دانشگاه را ثبت کنید. اگر بیمه درمانی خصوصی یا خارجی دارید، ابتدا باید این گواهی را به شرکت بیمه درمانی دولتی آلمان ارسال کنید. آنها می توانند در یک نامه بیمه شما را تایید کرده وسپس گواهی آن را به دانشگاه ارسال کنید.

به عنوان یک اصل، قبل از تقاضای بیمه باید به خوبی از همه شرایط عقد قرارداد ها مطلع باشید. در قراردادها مقدار پرداخت مشخص شده است. قبل از اینکه یک قرارداد بیمه را عقد کنید، می توانید با یک مشاور حرفه ای بیمه یا با اداره حمایت از مصرف کنندگان (Verbraucherzenterale) تماس بگیرید.

میتوان با مراجعه به آژانس های بیمه که تقریبا در همه دانشگاه های آلمان یک نمایندگی دارند و پس از کسب اطلاعات لازم در مورد شرایط،هزینه و خدمات،بیمه مناسبی انتخاب کرد.با مراجعه به بخش اطلاعات دانشگاه میتوان در مورد مکان این نمایندگی ها در دانشگاه اطلاعات کسب کرد.

لازم به ذکر است که همچون تمام قراردادها میبایست قبل از امضاء قرارداد بیمه حتما از مفاد و شرایط قرارداد اطلاع کسب کرده و سپس آن را امضاء نمود زیرا در آلمان قانون های لغو قرارداد بسیار مشکل تر از ایران است.

در صورت کار کردن در آلمان،حق بیمه تامین اجتماعی از درآمد ناخالص برداشت میشود که به صورت مساوی بین کارفرما و کارگر تقسیم میشود. مهمترین شرکت های بیمه ی درمانی عبارتند از: TK,AOK,DAK,BKK,KKH,MAwista,CareConcept

از انواع مختلف بیمه و شرایط آنها میتوان در سایت اینترنتی به آدرس زیر کسب اطلاع کرد.

http://www.versicherungen.de/