• برای داشتن سند و مدرک پرداخت اجاره بها، همیشه مبلغ رهن و اجاره ماهیانه را از طریق بانک پرداخت کنید نه پول نقد.
  • بدون قرارداد هیچ خانه ای را اجاره نکنید . حتی برای مدت کوتاه یک ماهه.
  • قرارداد را حتما بخوانید و امضا کنید و در نگهداری قراردادتان بسیار دقت کنید که گم نشود. زیرا مجبور به پرداخت جریمه می شوید.
  • تمام وسایلی را که در خانه هست و از صاحبخانه تحویل می گیردی، با دقت ررسی کنید و در حضور صاحبخانه سالم تحویل بگیرید. توصیه می شود حتی از وسایل عکس بگیرید.
  • نکته جالب: اطلاعات ضبط شده در whatsapp در المان به عنوان مدرک شناخته میشه. پس هر گونه خبری را که می خواهید به صاحبخانه بدهید در واتس اپ تایپ کنید و بفستیدو یا عکس ها را از طریق واتس اپ بفرستید. اما صدای مکالمه خود با هیچ فردی را ضبط نکنید. زیرا مستند نیست.
  • در آلمان نیز مثل ایران، امضای شاهد در قرادادها رسمیت دارد و در دادگاهها و مراجع ذیربط معتبر است. پس اگر قراردادی می نویید حتما از افرادی که آنها را می شناسید بخواهید که به عنوان شاهد امضا کنند.
  • هر زمانی که می خواهید خانه ای را تحویل صاحبخانه بدهید، حتما علت فسخ یا اتمام قرارداد را بصورت مکتوب در قرارداد بنویسید. به یاد داشته باشید که Abmelde کردن در شهرداری یا اداره مهاجرت، به معنی فسخ قرارداد نیست.
  • حتما در انجمن حمایت از مستاجر mieterschutzverein یا DMB محله یا شهر خود مراجعه کنید و قرارداد بنویسید تا در صورت ضرورت بتوانید از وکلای این انجمن استفاده کنید. حتی اگر این قرارداد هزینه دارد. زیرا ممکن است بعدا در مشکلاتی که با صاحبخانه برای شما پیش می آید، هزینه های بیشتری به شما تحمیل شود