به گزارش اداره فدرال آمار آلمان که روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) منتشر شد، رشد جمعیت این کشور با افزایش ۲۰۰ هزار نفری در سال ۲۰۱۹ میلادی، به کمترین میزان رشد خود در سال‌های اخیر رسیده است.

بنا بر تخمین این اداره، در سال ۲۰۱۹ در آلمان بین ۷۷۰ تا ۷۹۰ هزار مورد تولد انجام شده است بین ۹۲۰ تا ۹۴۰ هزار نفر نیز مورد فوتی وجود داشته است. این آمار نشان می دهد که جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۹ با رشد منفی همراه بوده است. اما آنچه که باعث افزایش رشد جمعیت شده ورود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مهاجر به آلمان از کشورهای مختلف بوده است.

براساس تخمین گزارش اداره فدرال آمار، اقتصاد آلمان برای رشد و پایداری به نیروی کار مهاجر بیشتری نیازمند است. پیش بینی این اداره این است که تا سال ۲۰۳۵ بین چهار تا شش میلیون نفر از نیروی کار در این کشور کاسته خواهد شد.

طبق این گزارش جمعیت کل آلمان در حال حاضر ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۹ است که بالاترین میزان در سال‌های اخیر است.