قبل از رفتن برای تحصیل در آلمان می توان برای یافتن مسکن یا خوابگاه دانشجویی اقدام نمود. برای یافتن خوابگاه دانشجویی که یافتن آن بدون حضور در آلمان ساده تر و کم خطر تر از دیگر انواع مسکن است بایستی با کسب اطلاعات کافی در مورد دانشگاه و به ویژه وب سایت دانشگاه و وب سایت سازمان های دانشجوییStudentenwerkشهر محل اقامت آغاز گردد.

سپس می توان این کار را با تماس یا ایمیل تلفن و یا فاکس ادامه داد. این کار می تواند با همکاری و کمک یکی از دوستان ساکن آلمان و بویژه شهر مقصد نیز انجام گردد.

همچنین جستجوی مسکن یا خوابگاه دانشجویی در آلمان از ایران می توان پیگیری کرده تا بتوان به هنگام ورود به آلمان با صرف وقت کم و سریعتر قراردادی برای اجاره خانه منعقد نمود.

آدرس پستی ایمیل آدرس سایت تلفن و تلفکس بخش اصلی سازمان های دانشجویی شهر های مختلف در بخش نحوه پیداکردن خوابگاه دانشجویی آورده شده است همچنین در این بخش می توان اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کرد.

هرچند عقد قرار داد برای مسکن جز خوابگاه دانشجویی از ایران تقریبا غیر ممکن بوده و توصیه نیز نمی گردد ولی تلاش برای یافتن چند خانه از روی و سایت ها و جستجو در اینترنت توصیه می گردد. در این صورت می توان پس از ورود به آلمان و دیدن خانه های مذکور یکی از آن ها را اجاره نمود و یا بواسطه آشنایی با شیوه یافتن منزل در آلمان این کار را پس از ورود به آلمان راحت تر و سریع تر انجام داد.