آلمان کشور با آب و هوای معتدل و مرطوب است که به علت بالا بودن درصد رطوبت هوا، امکان ایجاد قارچ و کپک در منازل زیاد است. رطوبت داخل منزل باعث بوجود آمدن کپک (قارچ) میشود که هم به سلامتی شما آسیب میرساند و هم باعث تخریب خانه میشود. هنگامی که این قارچ ها رشد می کنند، از بین بردن آنها بسیار دشوار است.

در اصل، صاحبخانه مسئول از بین بردن این مشکل و پوشش هزینه های مربوطه به آن است. با این حال، صاحب خانه تنها در صورتی این هزینه ها را می پردازد که مستاجر به دلیل گرمای نامناسب و عدم تهویه، سبب ایجاد آن نشده باشد و اگر ثابت شود که این مشکل بدلیل سهل انگاری مستاجر در مواظبت از درجه مناسب حرارت داخل خانه بوجود آمده، باید مستاجر این پول را پرداخت کند.

بسیاری از مستاجران بدرستی مدت خنک و یا گرم کردن و درست تهویه کردن را رعایت نمیکنند، چنین رویکردی نه تنها موجب تشکیل قارچ می شود بلکه باعث افزایش هزینه های گرمایش نیز می شود.

هنگام تهویه درست، باز کردن پنجره ها به طور کامل برای حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه بسیار مهم است. شما باید تمام آپارتمان را حداقل ۳-۴ بار در روز تهویه کنید. مهم است که بلافاصله پس از دوش گرفتن، پخت و پز یا خشک کردن لباس های شسته شده در داخل خانه، خانه را تهویه کنید تا رطوبت ایجاد شده بیرون شود.