پلیس(polizei)


در مواقع اضطراری مرتبط به پلیس،بروز خطر و در مواردی چون رخداد دزدی در منزل،گم شدن مدارک یا اموال مراتب را در اولین فرصت به نزدیک ترین باجه پلیس واقع در محل حادثه و یا به شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهید.

آتش نشانی (FEUEWEHR)


در مواقع اضطراری و در صورت وقوع حادثه و یا آتش سوزی در محل سکونت،بایستی مراتب را به اداره آتش نشانی با شماره ۱۱۲ و در مواقع خاص به پلیس اطلاع دهید.

همچنین در موارد اورژانسی همانند وقوع حوادث رانندگی،نیاز فوری به خدمات پزشکی و غیره نیز میتوان با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و تقاضای ارسال آمبولانس،ماشین آتش نشانی،و یا واحدهای پلیس را نمود.