اگر قصد تحصیل در آلمان و رشته داروسازی را دارید،در اینجا دانشگاههای دارای رشته داروسازی  را به شما معرفی می کنیم:

دانشگاه مارتین لوتر، دانشگاه ینا، دانشگاه آزاد برلین، دانشگاه گرایفس‌والد، دانشگاه هامبورگ، دانشگاه کیل، دانشگاه ماربورگ‌، دانشگاه دوسلدورف، دانشگاه بن، دانشگاه مونستر، دانشگاه ماینس، دانشگاه فرانکفورت، دانشگاه زاربروگن، دانشگاه مونیخ، دانشگاه وورسبورگ، دانشگاه فرایبورگ، دانشگاه ارلانگن و دانشگاه لایپزیگ.

در بین دانشگاه‌هایی که تحصیل در رشته داروسازی در آن‌ها امکان ‌پذیر است، دانشگاه‌های مارتین لوتر، ینا، آزاد برلین، گرایفس‌والد، لایپزیگ ‌و کیل، رشته داروسازی را به صورت رایگان و بدون شهریه تحصیلی ارائه می‌دهند.

تحصیل در رشته های پزشکی یا دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای ذیل بعد از اتمام دوره ۱۸ ماهه امکان پذیر می باشد:

 1. Medizinische Fakultat Uni Gottingen.
 2. Faculity of Medicine, Emust-Moritz-Arndt Univeristy of Greifswald.
 3. Univeristy Giessen.
 4. Medizinische Fakultat, Albert -Ludwigs-Universitat Freiburg.
 5. Medizinische Fakultat Otto-von-Guericke University Magdeburg.
 6. Medizinische Universitat Lubeck
 7. . Universitat Mainz.
 8. Philips-Universitat Marburg-Fachbereich Humanmedizin und Kinikum
 9.  Munster Univeristy Medical School MedWeb Munster
 10.  Universitat Regensburg
 11.  Medizinische Fakultut, Universitat Rostock
 12.  Saarland University Hospital – Faculty of Medicine
 13. Universitat Tubingen
 14. Medizinische Fakultat, Universitat Ulm
 15.  Medizinische Fakultat der Universitat Wurzburg
 16. Charite, Medical Faculty, Humboldt Univeristy Berlin
 17. Universitatsklinikum Benjamin Franklin, Berlin

برخی از دانشگاههایی که در رشته پزشکی دانشجوی بین المللی می پذیرند به شرح زیر می باشند:

دانشگاه بنجامین فرانکلین برلین

دانشگاه پزشکی بخوم

دانشگاه پزشکی بن

دانشگاه پزشکی کلن

دانشگاه یوهان ولفگانگ فرنکفورت

دانشگاه فردریش الکساندر نورنبرگ

دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ

دانشگاه پزشکی هانوفر