ایالت بایرن


در ایالت بایرن هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: میتل شوله (Mittelschule)، رئال شوله (Realschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدائی

مدرسه ابتدایی در بایرن چهار سال طول می کشد و سپس، دانش آموزان به دوره متوسطه و یا مستقیما به دبیرستان (لیسه) می روند. بهر حال با پایان دوره چهارساله ابتدیی و شروع دوره بعدی در این ایالت، سه گزینه برای ادامه تحصیل دانش اموزان وجود دارد که کاملا اختیاری می باشد:

 •     میتل شوله Mittelschule
 •     رئال شوله Realschule
 •     گیمنازیوم Gymnasium

برای ورود به رئال شوله () و یا گیمنازیوم، دانش اموزان به نمرات خوبی نیاز دارند، وگر نه باید به میتل شوله (Mittelschule) بروند. دانش آموزانی‌که نمرات پائین دارند و بازهم علاقمند راه‌یابی به رئال شوله و یا گمنازیوم هستند، باید بطور آزمایشی برای سه روز در یکی از کلاس‌ها شرکت کنند.

علاوه بر این باید یک امتحان کتبی و شفاهی هم سپری کنند. اگر نتوانند در این آزمونها حد اقل نمره «۴» بگیرند متاسفانه نمیتوانند در این مدارس ثبت نام شوند

میتل شوله Mittelschule
میتل شوله (Mittelschule) با کلاس پنجم یعنی پایان دوره ابتدایی شروع می شود و بعد از کلاس ۹ یا ۱۰ پایان می یابد. این مدارس با داشتن دوره های عملی، دانش آموزان را از همان اول برای ورود به بازار کار آماده می کنند.

دانش آموزان می تواندپس از کلاس نهم یکی از مدارک:

(Erfolgreichern Abschluss der Mittelschule) یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) را کسب کند و بعد از کلاس دهم، مدرک (Mittleren Schulabschluss) را به دست می آورند. با هر یک از این سه گواهینامه دانش اموزان میتوانند دوره های حرفه‌ای آسبیلدونگ را شروع کنند. فقط دانش آموزانی که میتلرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss) میگریند میتوانند تا سطح ابیتور( Abitur) ادامه دهند.

رئال شوله Realschule
رئال شوله(Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و در کلاس دهم به پایان می رسد. در این مدرسه، دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند.

آنها همچنین می توانند بعد از کلاس ۹ یا ۱۰ مدرک (Erfolgreichern Abschluss der Mittelschule) یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) کسب کنند.

در مدرسه های رئال شوله در ایالت بایرن، دانش آموزان می توانند یک رشته خاصی برای آموزش‌های تخصصی مانند اقتصاد، زبان و یا ساینس و تکنولوژی را از کلاس هفتم به بعد انتخاب کنند.

دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک آزمون ورودی، تحصیلات خود را در گیمنازیوم ادامه دهند.

گمناریوم Gymnasium
گمنازیوم هم با کلاس پنجم شروع میشود و با پایان موفقت آمیز کلاس ۱۲ یا ۱۳ به پایان میرسد. فقط دانش آموزانی‌که از دوره ابتدایی نمرات خیلی خوبی داشته باشند میتوانند بعد از ختم گروند شوله به گمنازیوم راه یابند.

در گیمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان دراین مدارس حداقل دو زبان خارجی را فرا میگیرند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، می توانند رئال شوب ابشلوس (Realschulabschluss) یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) دریافت کنند.

با دریافت ابیتور دانش آموزان میتوانند همه أنواع آسبیدونگ را انجام دهند و یا به دانشگاه بروند

ایالت بایرن

در ایالت بایرن هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: میتل شوله (Mittelschule)، رئال شوله (Realschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدائی

مدرسه ابتدایی در بایرن چهار سال طول می کشد و سپس، دانش آموزان به دوره متوسطه و یا مستقیما به دبیرستان (لیسه) می روند. بهر حال با پایان دوره چهارساله ابتدیی و شروع دوره بعدی در این ایالت، سه گزینه برای ادامه تحصیل دانش اموزان وجود دارد که کاملا اختیاری می باشد:

 •     میتل شوله Mittelschule
 •     رئال شوله Realschule
 •     گیمنازیوم Gymnasium

برای ورود به رئال شوله (Realschule) و یا گیمنازیوم، دانش اموزان به نمرات خوبی نیاز دارند، وگر نه باید به میتل شوله (Mittelschule) بروند. دانش آموزانی‌که نمرات پائین دارند و بازهم علاقمند راه‌یابی به رئال شوله و یا گمنازیوم هستند، باید بطور آزمایشی برای سه روز در یکی از کلاس‌ها شرکت کنند.

علاوه بر این باید یک امتحان کتبی و شفاهی هم سپری کنند. اگر نتوانند در این آزمونها حد اقل نمره «۴»  بگیرند متاسفانه نمیتوانند در این مدارس ثبت نام شوند.

میتل شوله Mittelschule

میتل شوله (Mittelschule) با کلاس پنجم یعنی پایان دوره ابتدایی شروع می شود و بعد از کلاس ۹ یا ۱۰ پایان می یابد. این مدارس با داشتن دوره های عملی، دانش آموزان را از همان اول برای ورود به بازار کار آماده می کنند.

دانش آموزان می تواندپس از کلاس نهم یکی از مدارک:

(Erfolgreichern Abschluss der Mittelschule)  یا  (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule)   را کسب کند و بعد از کلاس دهم، مدرک (Mittleren Schulabschluss) را به دست می آورند.

با هر یک از این سه گواهینامه دانش اموزان میتوانند دوره های حرفه‌ای  آسبیلدونگ را شروع کنند. فقط دانش آموزانی که میتلرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss)  میگریند میتوانند تا سطح ابیتور( Abitur) ادامه دهند.

رئال شوله Realschule

رئال شوله(Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و در کلاس دهم به پایان می رسد. در این مدرسه، دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس  (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. آنها همچنین می توانند  بعد از کلاس ۹ یا ۱۰ مدرک (Erfolgreichern Abschluss der Mittelschule)  یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) کسب کنند.

در مدرسه های رئال شوله در ایالت بایرن، دانش آموزان می توانند یک رشته خاصی برای آموزش‌های تخصصی  مانند اقتصاد، زبان و یا ساینس و تکنولوژی را از کلاس هفتم به بعد انتخاب کنند.

دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی  داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک آزمون ورودی،  تحصیلات خود را در گیمنازیوم ادامه دهند.

گمناریوم Gymnasium

گمنازیوم هم با کلاس پنجم شروع میشود و با پایان موفقت آمیز کلاس ۱۲ یا ۱۳ به پایان میرسد. فقط دانش آموزانی‌که از دوره ابتدایی نمرات خیلی خوبی داشته باشند میتوانند بعد از ختم گروند شوله به گمنازیوم راه یابند. در گیمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند.

دانش اموزان دراین مدارس حداقل دو زبان خارجی را فرا میگیرند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم  را ترک می کنند، می توانند رئال شوب ابشلوس (Realschulabschluss) یا (Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان میتوانند همه أنواع آسبیدونگ را انجام دهند و یا به دانشگاه بروند.

ثبت نام در مدرسه

شما باید از ماه اپریل فرزند خود را در مدرسه ابتدایی تعیین شده ثبت نام کنید. نزدیکترین مدرسه ابتدایی به محل اقامت شما، مسئول ثبت نام فرزند شما است. در طول روند ثبت نام، کودک شما توسط یک دکتر متخصص در امور مدرسه آزمایش می شود و همچنان مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد. معمولا کارمندان مهد کودک شما را در این روند کمک خواهند کرد.

ادرس مدارس بایرن را می توانید از لینک زیر پیدا کنید:

http://www.schulliste.eu/type/?bundesland=bayern

ادرس مراکز مشاوره های مدارس بایرن :

https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung.html

مدارس در ایالت بادن‌ـوورتمبرگ

در بادن وورتمبرگ هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و بعد از آن برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج نوع مدرسه مختلف وجود دارد: هاوبت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، ورک رئال شوله (Werkrealschul) و گمنازیوم (Gemeinschaftsschule or Gymnasium).

در وب‌سایت زیر همه مدارس موجود در ایالت بادن ورتمبرگ را می توانید پیدا کنید.

اینجا کلیک کنید

سیستم مدارس در ایالت برادنبورگ


در برادنبورگ هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: اوبر شوله (Oberschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله Grundschule
مدرسه ابتدایی در براندنبورگ معمولا شش سال است. دانش آموزان با استعداد فوق العاده می توانند بعد از پنج سال هم، مدرسه ابتدایی را تمام کنند و به یک مدرسه متوسطه منتقل شوند.

پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند کدام مدرسه برای فرزند شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن آینده بهتر مناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی هم اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم گیری کمک کنند.

معمولا سه گزینه برای ورود بعد از ختم دوره ابتدایی وجود دارد:

 •  اوبر شوله (Oberschule)
 • گزمت شوله (Gesamtschule)
 • گمنازیوم (Gymnasium)


اوبر شوله Oberschule
این مدارس بصورت عمومی از کلاس ۷ شروع میشود و تا کلاس ۱۰ ادامه میابد. دانش آموزان بعد از کلاس دهم سند فراغت آموزش های حرفه ای ساده(Berufsbildungsreife) یا پیشرفته (Fachoberschulreif) را بدست می آورند.

این مدرسه‌ها (Oberschule) به دو نوع هستند:

یک نوع آن بنام کوپراتیف اوبرشوله (kooperativen Oberschulen) یاد میشود که در نمیه دوم کلاس ۷ به دو بخش تقسیم میشود و دانش آموزان باید انتخاب کنند که در آخر چه نوع مدرکی میخواهند دریافت کنند. اگر چه بعدها هم میتوانند تعویض کنند.

نوع دوم آن انتگرتیون اوبر شوله (Integrativen Oberschulen) است که بر خلاف نوع اول مدارس همه دانش آموزان با هم در کلاس های یکسان درس میخوانند در هر دو نوع این مدرسه فرزند شما باید نوع دیپلم مورد نظر خود را در کلاس ۹ انتخاب کند.

با هر یک از سه دیپلم یا سند فراغتی که دانش آموزان از این مدرسه کسب میکنند میتوانند آسبیلدونگ (Berufsausbildung) کنند و اگر نمرات خوب و پشتکار داشته باشند برای اخذ ابیتور می توانند گمنازیوم هم شامل شوند.

گمنازیوم Gymnasium
در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و می توانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند.

بسیاری از دبیرستان ها روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای را دریافت می کنند که میتوانند با آن آسبیلدونگ کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن اسبیلدونگ خودش انتخاب کند.

در این وب‌سایت همه مدرسه ها در برادنبورگ را بیابید.

اینجا کلیک کنید

مدارس در ایالت برلین

در برلین مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: انتگریته سکوندار شوله (Integrierte Sekundarschule)، گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی Grundschule
مدرسه ابتدایی (Grundschule) در برلین معمولا ۶سال طول می کشد. اگر فرزند شما می خواهد به مدرسه عالی برود که زبان شناسی (لاتین و یونانی) بخواند، پس او معمولا باید پس از کلاس چهارم مدرسه ابتدایی را ترک کند و مرحله بعدی را شروع کند.

کودکان با استعداد عالی و نخبه می توانند پس از ۴یا ۵ سال مدرسه ابتدایی را تمام و دوره دبیرستان را شروع کنند. اگر کودک شما در دو سال آخر دوره ابتدایی مشکل داشته باشد، ممکن است مجبور شود یک سال بیشتر در مدرسه ابتدایی آموزش ببینید.

پس از مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که فرزند شان شامل کدام مدرسه شود. مدرسه اولی هم معمولا توصیه می کند که چه مدرس‌ای برای دانش آموز مناسب است.

البته در برلین برای دوره متوسطه سه گزینه وجود دارد:

انتگریته سکوندار شوله (Integrierte Sekundarschule)

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule)

گمنازیوم (Gymnasium)

انتگریته سکوندار شوله Integrierte Sekundarschule
انتگریته سکوندار شوله با کلاس ۷ شروع می شود و تا کلاس ۹، ۱۰ و یا ۱۳ ادامه می یابد. ساعات درسی این مدارس تمام روز است کودکان تا ساعت ۴ عصر در مدرسه میمانند، همانجا ناهار میخورند و بعد از ظهر هم به درس ادامه میدهند.

در این مدرسه فرزند شما این فرصت را دارد تا بعد از ختم کلاس نهم برای آموزش های حرفه‌ای اقدام کند و یا بعد از ختم کلاس دهم سند فراغت مدرسه دریافت کند

در این مدرسه همچنان نوجوانان میتوانند سند ابیتور(Abitur) را با ختم کلاس سیزدهم بدست بیاورند. با داشتن هرکدام از این مدارک کلاس ۹، ۱۰ و یا ۱۳، فرد میتواند شامل آسبیلدونگ (Ausbildung) شود اما برای دانشگاه رفتن باید تا کلاس ۱۳ ادامه داده باشد و آن را با موفقیت تمام کند.

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule
مدرسه عمومی ازکلاس پنجم شروع می شود و می تواند بعد از کلاس‌های ۹، ۱۰ و یا ۱۳ به پایان برسد. البته کودکانی که ابتدا به مدرسه ابتدایی شامل شده بودند، میتوانند از کلاس پنجم به این مدرسه راه یابند، ولی برای کودکانی که از کلاس اول در همین مدرسه بودند همچنان از کلاس اول شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم خودشان از کلاس نهم، دهم یا سیزدهم که همان دیپلم (Abitur) است فارغ شوند.

در این مدرسه همه دانش آموزان از کلاس اول تا دهم یا سیزدهم با هم می آموزند و شما مجبور نیستید عجله کنید و تصمیم بگیرید که در پایان مدرسه بچه شما چه مدرکی خواهد گرفت، چرا که او تمام گزینه ها را دارد.

بطور مثال اگر تا کلاس نهم ادامه دهد میتواند شامل آموزش های حرفه ای (Ausbildung) شود و با ختم کلاس دهم مدرک متوسطه مدرسه را بگیرد و با ختم کلاس ۱۳ دیپلم (Abitur) دریافت کنند و وارد دانشگاه شود.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) یا دبیرستان با کلاس هفتم شروع میشود و دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند ومیتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند.

در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند.

کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی () و یا () را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما می تواند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

همه آدرس‌های مدرسه ها دربرلین را در این وب‌‌سایت بیابید.

اینجا کلیک کنید

مدارس در ایالت برمن

در ایالت برمن هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: اوبر شوله (Oberschule)، ورک شوله (Werkschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی Grundschule
مدرسه ابتدایی در برمن چهارسال طول میکشد. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می‌گیرند که کدام مدرسه برای فرزند شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن آینده بهتر مناسب است.

معلمان مدرسه ابتدایی هم اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم گیری کمک کنند. معمولا سه گزینه برای ورود به دوره متوسطه بعد از ختم دوره ابتدایی وجود دارد:

 • Oberschule اوبر شوله
 • Gymnasium گمنازیوم
 • Werkschule ورک شوله

اوبر شوله Oberschule
این مدرسه بصورت عموم از کلاس ۵ شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم شان بعد از کلاس ۱۰ و یا ۱۳ فارغ التحصیل شوند. در این مدارس همه دانش آموزان در کلاس‌های مشابه آموزش می بینند، فرقی هم نمیکند که میخواهند تا کلاس ۱۰ ادامه دهند یا تا ۱۳.

بعد از کلاس دهم سند فراغت آمادگی برای آموزش های حرفه ای پیشرفته () و یا مدرک مدرسه متوسطه () را دریافت میکنند.

با ختم کلاس ۱۳ مدرک عالی مدرسه ابیتور () کسب میکنند. با هر یک از سه دیپلم یا سند فراغتی که دانش آموزان از این مدرسه کسب میکنند میتوانند آسبیلدونگ (Berufsausbildung) انجام دهند، اما فقط با ابیتور میتوانند به دانشگاه شامل شوند.

ورک شوله Werkschule
ورک شوله (Werkschule) با کلاس ۹ شروع می‌شود و باختم کلاس ۱۱ به پایان میرسد. این مدارس برای آماده سازی بهتر دانش آموزان برای شروع آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) فعالیت‌های عملی زیادی را ارائه می دهند.

فرزند شما می تواند با ختم موفیت آمیز کلاس دهم مدرک آمادگی برای شروع آسبیلدونگ (Berufsbildungsreife) و بعد از کلاس ۱۱ مدرک عالی یا (Erweiterte Berufsbildungreife) را بدست آورد. در مقایسه با اوبر شوله (Oberschule)، در ورک شوله دانش آموزان این فرصت را دارند تا با ادامه دادن یک سال بیشتر مدرک آمادگی برای آموزش‌های پیشرفته را بدست آورند. با هر یک از این مدارک، فارغین این مدارس میتوانند آموزش حرفه ای (Ausbildung) را شروع کنند.

گمنازیوم Gymnasium
در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و میتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند.

بسیاری از گمنازیوم‌ها روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. برای ورود به این مدارس هر گمنازیوم شرایط خاص خود را دارد. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای (Erweiterte Berufsbildungsreife) (Mittleren Schulabschluss) را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

در این وب‌سایت همه مدرسه ها در برمن را میتوانید بیابید. اینجا کلیک کنید

مدارس در ایالت هامبورگ

درهامبورگ هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: اشتدتایل (Stadtteilschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله Grundschule
مدرسه ابتدایی در هامبورگ چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند کدام مدرسه برای فرزند شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن آینده بهتر مناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند.

معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

 •  شتد تایل شوله (Stadtteilschule)
 •  گمنازیوم  (Gymnasium)


شتد تایل شوله Stadtteilschule
اشتد تایل شوله (Stadtteilschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و دانش آموزان نظر به تصمیم خودشان بعد از کلاس‌های نهم، دهم و یا سیزدهم با مدارک مختلفی فارغ التحصیل می شوند.

معلمان این مدارس، با ختم کلاس نهم با مدرک ()، با ختم کلاس دهم با مدرک () و با اتمام کلاس سیزدهم با مدرک عالی مدرسه یعنی (Abitur یا ) فارغ التحصیل شوند.

با هر سه نوع این مدارک دانش آموزان میتوانند وارد مرحله آسبیلدونگ شوند و فقط با ابیتور میتوانند وارد دانشگاه شوند

گمنازیوم Gymnasium
در گمنازیوم یا دبیرستان، دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند ومیتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است.

همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی () و یا () را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

آدرس‌های همه مدارس در هامبورگ را در این وب‌سایت پیدا کنید. اینجا کلیک کنید

مدارس در ایالت هسن

درایالت هسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه وجود دارد: هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، میتل اشتوفن شوله (Mittelstufenschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله Grundschule
درایالت هسن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود تصمیم می گیرند ، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند.

برای شروع دوره لیسه (دبیرستان) پنج گزینه وجود دارد:

 • هاوپت شوله               die Hauptschule
 • رئال شوله                  die Realschule
 • میتل اشتوفن شوله      die Mittelstufenschule
 • گزمت شوله                die Gesamtschule
 •  گزمت شوله               das Gymnasium

هاوپت شوله Hauptschule
هاوبت شوله () با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد.

فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم و یا دهم مدرک (Hauptschulabscluss) و یا هم با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد از کلاس دهم مدرک () را به دست بیاورد. هر دو مدرک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت.

البته دانش آموزان با مدرک ( ) و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

رئال شوله Realschule

رئال شوله (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنین می توانند بعد از کلاس ۹ هم مدرک هاوپت شوله دریافت کنند.

دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

میتل اشتوفت شوله Mittelstufenschule
مدرسه میتل اشتوفت شوله (einfachen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss) یک مدرسه مجموعه ای از مدرسه‌های هاوپت شوله و رئال شوله است. با کلاس پنجم شروع میشود و بعد از کلاس هشتم باید تصمیم بگیرند که چه مدرکی را میخواهند دریافت کنند.

بعد از کلاس‌های نهم و دهم دانش‌ آموزان میتوانند با مدارک هاوپت شوله و بعد از کلاس دهم با مدرک میتلیرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss) از مدرسه فراغت حاصل کنند. با هر کدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ کنند.

گزمت شوله Gesamtschule
مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را از این مدارس اخذ کنند.

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.

در Integrierten Gesamtschule، دانش‌ آموزان بعد از ختم کلاسها دهم به دو بخش تقسیم می شوند و می توانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرکٰ رئال شوله و با سپری کردن موفق کلاس ۱۳، مدرک ابیتور دریافت کنند.

با همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ، به دانشگاه هم وارد شوند

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند.

دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

با کلیک نمودن روی این لینک همه مدرسه‌های موجود در ایالت هسن را میتوانید بررسی کنید. اینجا

سیستم مدرسه در مکلنبورگ فورپومرن

درایالت مکلنبورک فورپومرن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: رگیونالش شوله (Regionale Schule) گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی Grundschule
درایالت مکلنبورک فورپومرن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، تمام دانش آموزان به مدت دو سال در یک دوره راهنمایی (orientierungsstufe) شرکت می کنند.

هدف از سپری کردن این دوره این است که کودکان فرصتی برای تقویت و گسترش استعداد خود داشته باشند و بتوانند در باره آینده تحصیلی خود با علاقه مندی به یک رشته تصمیم بگیرند. بعد از سپری شدن این دوره، والدین تصمیم می گیرند نظر به استعداد و علاقه کودک خود، اورا به کدام مدرسه بفرستند.

مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند. برای شروع دوره لیسه (دبیرستان) سه گزینه وجود دارد:

 • رگیونال شوله Regionale Schule
 •   گزمت شوله Gesamtschule
 • گمنازیوم Gymnasium

ریگیونال شوله Regionale Schule
رگیونال شوله (Regionale Schule) با کلاس پنجم شروع می شود و با سپری کردن آن با موفقیت، کلاس های ۹ یا ۱۰ به پایان میرسد. فرزندان شما در این مدرسه از همان ابتد برای راه یافتن به یک حرفه یا شغل آماده می شوند.

اگر دانش اموزان بخواهند با ختم کلاس نهم از این مدرسه فراغت حاصل کنند، مدرک بروفز رایفه (berufsreife) و اگرکلاس دهم را هم با موفقیت سپری کنند مدرک میتلررایفه (Mittler Reife) دریافت میکنند. هر یک از این مدارک تحصیلی برای شروع دوره آسبیلدونگ مناسب است.

دانش آموزان با مدرک (Mittler Reife) و نمرات خوب می توانند به گزمت شوله (Gesamtschule) و یا گمنازیوم (Gymnasium) راه یایند و برای دریافت ابیتور(Abitur) ادامه تحصیل دهند

گزمت شوله Gesamtschule
مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم کلاس‌های ۱۰ یا ۱۲ به پایان میرسد. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را از این مدارس اخذ کنند.

بعد ازختم کلاس نهم مدرک بروف رایفه (Berufsreife)، با ختم کلاس دهم مدرک میتلررایفه (Mittler Reife) و با اتمام موفقیت آمیز کلاس ۱۲ ابیتور اخذ میکنند.

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند.

در Integrierten Gesamtschule، میتوانند بعد از ختم کلاسهای نهم و دهم تصمیم بگیریند که با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند.

با هر دو مدارک میتلر رافه و بروف رایفه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند و با ابیتور بر علاوه انجام آسبیلدونگ میتوانند به دانشگاه هم وارد شوند

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند.

دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می آموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند میتلرن رایفه ابشلوس (Mittleren Schulabschluss) یا بروف رایفه ابشلوس (Berufsreife) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

مراکز مشاوره در همه امور دانش آموزی و راهنمایی برای والدین را در این وب‌سایت بیابید.

اینجا کلیک کنید

مدارس در ایالت نورد راین وستفالن

درایالت نورد راین وستفالن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه متفاوت وجود دارد.هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، سیکوندارشوله‌ (Sekundarschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی Grundschule
مدرسه ابتدایی درایالت نورد راین وستفالن چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که کدام مدرسه برای فرزندشان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن آینده بهتر مناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند.

معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

هاوپت شوله Hauptschule

 •   رئال شوله Die Realschule
 •   گمنازیوم Das Gymnasium
 •  سیکوندار شوله Die Sekundarschule
 •   گزمت شوله Die Gesamtschule


هاوپت شوله Hauptschule
هاوبت شوله () با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد.

فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم و یا دهم مدرک (Hauptschulabscluss) و یا هم با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد از اتمام دهم مدرک() را به دست بی‌آورد. هر دو مدرک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک ) ) و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

رئال شوله Realschule
رئال شوله (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به کلاس ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک هاوپت شوله شول ابشلوس () و یا میتلرین شول ابشلوس () فارغ التحصیل شوند.

در مدرسه های رئال شوله در ایالت نورد راین وستفالن دانش آموزان می توانند یک رشته خاصی برای آموزش‌های تخصصی مانند اقتصاد، زبان و یا ساینس و تکنولوژی را از کلاس هفتم به بعد انتخاب کنند.

با هر کدام از این مدارک تحصیلی دانش آموزان میتوانند (آسبیلدونگ) کنند و اگر نمرات خوبی داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی تحصیلات خود را در گمنازیوم یا گزمت شوله ادامه دهند.

سیکوندار شوله Sekundarschule
مدرسه سیکوندار شوله (Sekundarschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم کلاس‌های ۹، ۱۰ به پایان می رسد.

این مدرسه هم به نوجوانان این شانس را میدهد که برای آسبیلدونگ آماده شوند و هم برای راه یافتن به گمنازیوم و دریافت ابیتور تلاش کنند. دانش آموزان این مدارس بعد ازختم کلاس نهم و یا دهم مدرک هاوپت شوله ()، با ختم کلاس دهم مدرک () اخذ می کنند.

با هرکدام ازاین دو مدرک میتوانند وارد دوره آسبیلدونگ شوند و با داشتن میتلرن شول اپشلوس و نمرات خوب برای دریافت ابیتور به گمنازیوم و یا گزمت شوله راه یابند.

گزمت شوله Gesamtschule
مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم کلاس‌های ۹، ۱۰، ۱۱ یا ۱۳ به پایان میرسد. در این مدارس، همه دانش آموزان در کلاس های مشابه شرکت می کنند.

دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت را از این مدارس اخذ کنند. بعد ازختم کلاس نهم و یا دهم مدرک هاوپت شوله () ،با ختم کلاس دهم مدرک () و با اتمام موفق کلاس‌های ۱۱ و ۱۳ مدارک ( و ) دریافت خواهند کرد. با دو نوع اول مدارک میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند و با دو نوع دوم میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ به دانشگاه هم وارد شوند.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند.

دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند میتلرن شول ابشلو) یا هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتواندد همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

آدرس همه مدرسه‌ها در سراسر ایالت نورد راین وستفالن را در این وب‌سایت دریابید. اینجا کلیک کنید

مدارس در ایالت نیدر زاکسن


درایالت نیدر زاکسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) پنج گزینه وجود دارد: هاوپت شوله (Hauptschule)، رئال شوله (Realschule)، اوبر شوله (Oberschule)، گزمت شوله (Gesamtschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله Grundschule
درایالت نیدر زاکسن کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود تصمیم می گیرند، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک میکنند.

برای شروع دوره لیسه (دبیرستان) پنج گزینه وجود دارد:

 •    هاوپت شوله     die Hauptschule
 •    رئال شوله        die Realschule
 •     اوبر شوله        die Oberschule
 •     گزمت شوله     die Gesamtschule
 •     گمنازیوم          das Gymnasium

هاوپت شوله Hauptschule
هاوبت شوله () با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۹ و یا ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما را برای آسبلدونگ در مراحل اولیه آماده می‌سازد. فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabscluss)، بعد از کلاس دهم مدرک و با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد ار صنف دهم مدرک و با بدست آوردن مدرک (Sekundarabschluss I) به گمنازیوم راه پیدا کند.

با هر دو مدرک اول، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ () خواهد داشت. البته دانش آموزان که به گمنازیوم راه می‌یابند میتوانند ابیتور کنند و به دانشگاه بروند.

رئال شوله Realschule
رئال شوله (Realschule) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) فارغ التحصیل شوند. اما همچنین می توانند بعد از کلاس ۹ هم مدرک هاوپت شوله (Hauptschulabschluss) دریافت کنند.

دانش آموزان با رئال شول ابشلوس (Realschulabscluss) و همچنان هاوپت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss) می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر نمرات خوبی داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

اوبر شوله Oberschule
اوبر شوله (Oberschule) با کلاس پنجم شروع و با کلاس ۱۰ ختم می شود. این مدارس فرزند شما در مراحل اولیه برای آسبلدونگ و دانشگاه آماده می‌سازند.

فرزند شما می تواند بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabscluss) و با سپری کردن کلاس دهم مدرک (Realschulabschluss) دریافت کنند. همچنان با سپری کردن یک کلاس اختصاصی دیگر بعد ار صنف دهم میتواند به گمنازیوم برود.

هر همه مدارک، فرزند شما فرصت خوبی برای شروع آسبیلدونگ (Ausbildung) خواهد داشت. البته دانش آموزان با مدرک (Mittleren Schulabschluss) و نمرات خوب می تواند وارد گمنازیوم و یا گزمت شوله شوند.

گزمت شوله Gesamtschule
مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع و با کلاس های نهم، دهم و یا هم سیزدهم ختم میشود. در این مدارس دانش آموزان می توانند نظر به تصمیم شان برای آینده و استعداد شان سه نوع مدرک دیپلم یا سند فراغت اخذ کنند. بعد از کلاس نهم مدرک (Hauptschulabschluss) بعد از کلاس دهم (Realschulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم مدرک (Abitur).

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید تصمیم بگیرند که با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.

در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرکٰ رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند.

با هر همه مدارک این مدرسه دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند ولی فقط با ابیتور میتوانند بر علاوه انجام آسبیلدونگ، به دانشگاه هم شامل شوند.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند.

با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

همه آدرس‌های مدرسه ها در ایالت نیدر زاکسن را در این وب‌‌سایت بیابید. اینجا کلیک کنید

مدارس در ایالت تورینگن

در ایالت تورینگین هم مانند همه ایالت‌ها ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) چهار گزینه وجود دارد: ریگل شوله (Regelschule)، گزمت شوله (Gesamtschule)، گیماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium.

گروند شوله Grundschule
مدرسه ابتدایی درایالت تورینگین چهار سال طول می کشد و سپس کودکان به دوره متوسطه یا هم مستقیما به گمنازیوم (لیسه) می روند.

به هر حال با ختم دوره چهارساله ابتدیی و شروع دوره بعدی در این ایالت چهار گزینه وجود دارد:

 • ریگل شوله  Regelschule
 • گزمت شوله   Gesamtschule
 • گیماینششفت شوله   Gemeinschaftsschule
 • گمنازیوم  Gymnasium


برای ورود به گمنازیوم، فرزند شما باید از مدرسه ابتدایی نمرات عالی و نامه های تائیدی از معلمان داشته باشد. دانش آموزانی‌که نمرات خوب ندارند، برای ورود به گمنازیوم، باید یک امتحان ورودی نسبتا مشکل را سپری کنند.

ریگل شوله Regelschule
ریگل شوله (Regelschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع و با ختم موفقانه کلاسهای ۹ و ۱۰ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه مخلوطی از دو مدرسه هاوپت شوله و رئال شوله است و کودکان را بیشتر به کار های عملی و شغلی آماده می سازد.

دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) کسب کنند.

این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای گذراندن آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکنند و دانش آموزان فقط با داشتن نمرات خوب و مدرک رئال شوله میتوانند برای دریافت ابیتور به گمنازیوم راه یابند.

گزمت شوله Gesamtschule
مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم موفقانه کلاسهای۹، ۱۰ یا ۱۳ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه عمومی است که همه مضامین و مدارک رئال شوله، هاوپت شوله و گمنازیوم را در خود دارد.

در گزمت شوله دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند.

همه این مدارک فراغت به دانش اموزان فرصت خوب برای گذراندن آسبیلدونگ (Ausbildung) را مساعد میکند و فقط با مدرک کلاس سیزدهم میتوانند وارد دانشگاه شوند.

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule
گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت تورینگین با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۲ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان همه در کلاس های مشترک اشتراک می کنند و فرقی نمیکند که در آخر دوران تحصیلی با کدام مدرک میخواهند از مدرسه فارغ شوند.

دانش آموزان مجبور نیستند قبل ار کلاس هشتم در مورد اینکه با چه مدرکی میخواهند مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیرند. در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) و بعد از کلاس دوازدهم ابیتور (Abitur)‌ دریافت کنند.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم هم با کلاس پنجم شروع میشود و باختم موفقانه کلاس ۱۲ و اخذ ابیتور به پایان میرسد. فقط دانش آموزانی‌که از دوره ابتدایی نمرات خیلی خوبی داشته باشند میتوانند بعد از ختم گروند شوله به گمنازیوم راه یابند. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند.

دانش اموزان دراین مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند رئال شوب ابشلوس (Realschulabschluss) یا هاوپت شوله اپشلوس (Hauptschulabschluss) دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه أنواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

همه آدرس‌های مدرسه ها در ایالت تورینگین را در این وب‌‌سایت بیابید. اینجا کلیک کنید

سیستم مدارس در شلویگ هولشتاین

درایالت شولویگ هولشتاین هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی Grundschule
مدرسه ابتدایی درایالت شولویگ هولشتاین چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که کدام مدرسه برای فرزند شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن أینده بهتر متناسب است. معلمان مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند.

معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule)

و گمنازیوم (Gymnasium)

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule
مدرسه عمومی ازکلاس پنجم شروع می شود و میتواند بعد از کلاس‌های ۹، ۱۰ و یا ۱۳ به پایان برسد. دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم خودشان از کلاس نهم، دهم یا هم سیزدهم که همان دیپلم (Abitur) است فارغ شوند. در این مدرسه بعد از کلاس دهم دانش آموزان در گروه ‌های مختلف با رشته بندی های مختلف درس میخوانند و شما مجبور نیستید عجله کنید و تصمیم بگیرید که در پایان مدرسه بچه شما چه مدرکی خواهد گرفت، چرا که او تمام گزینه ها را دارد.

بطور مثال اگر تا کلاس نهم ادامه دهد میتواند شامل آموزش های حرفه ای (Ausbildung) شود و با ختم کلاس دهم مدرک متوسطه مدرسه را بگیرد و با ختم کلاس ۱۳ دیپلم (Abitur) دریافت کنند و وارد دانشگاه شود.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) یا دبیرستان در این ایالت با کلاس پنجم شروع میشود و دانش آموزان دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند ومیتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند. در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است.

همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. بسیاری از دبیرستان روی حوزه های خاصی مانند علوم ساینس، موسیقی و هنر، زبان و ورزش تمرکز دارند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی () و یا () را دریافت می کنند. با کسب ابیتور فرزند شما میتوانند بین رفتن به دانشگاه وتحصیلات عالی و گذراندن آسبیلدونگ یکی را انتخاب کند.

همه آدرس‌های مدرسه ها در ایالت شلویگ هولشتاین را در این وب‌‌سایت بیابید. اینجا کلیک کنید

سیستم مدارس در ایالت زاکسن انهالت

درایالت زاکسن انهالت هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) چهار گزینه وجود دارد: سکندار شوله (Sekundarschule)، گزمت شوله (Gesamtschule)، گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله Grundschule
مدرسه ابتدایی درایالت زاکسن انهالت چهار سال طول می کشد و بعد این دوره والدین تصمیم میگیرند که کودکان شان برای دوره بعدی به کدام مدرسه بروند.

در این ایالت چهار گزینه برای مدرسه های متوسطه و لیسه وجود دارد:

 •     سکندار شوله       die Sekundarschule
 •     گزمت شوله         die Gesamtschule
 •     گماینشفت شوله  die Gemeinschaftsschule
 •     گمنازیوم              das Gymnasium

سکندارشوله Sekundarschule
سکندار شوله با کلاس پنجم شروع میشود و کلاس های ۹ یا ۱۰ به پایان میرسد. این مدارس سعی میکنتد دانش‌ آموزان را در مراحل ابتدایی با شرایط تجربی بازار کار آشنا سازند.

همه دانش اموزان میتوانند بعد از کلاس نهم مدرک ( einfachen oder qualifizierten Hauptschulabschluss) و بعد از کلاس دهم (einfachen bzw. erweiterten Realschulabschluss) مدرک دریافت کنند. بعد از کلاس هفتم باید بچه ها تصمیم بگیرند که میخواهند مدرک هاوپت شوله دریافت کنند و یا رئال شوله. با هرکدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند آسبیلدونگ انجام دهند.

گزمت شوله Gesamtschule
مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و با ختم موفقانه کلاسهای ۹، ۱۰ یا ۱۳ به پایان میرسد. این مدرسه یک مدرسه عمومی است که همه مضامین و مدارک رئال شوله، هاوپت شوله و گمنازیوم را در خود دارد.

در گزمت شوله دانش آموزان بعد از کلاس نهم میتوانند مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم مدرک رئال شول ابشلوس (Realschulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur)‌ کسب کنند.

البته دو نوع گزمت شوله در این ایالت وجود دارد:

در Kooperativen Gesamtschule دانش آموزان باید بعد از ختم کلاس ششم در مورد اینکه تا کلاس چندم میخواهند ادامه داده و با چه مدرکی مدرسه را پایان دهند، تصمیم بگیریند. میتوانند مدارک رئال شوله و یا هاوپت شوله دریافت کنند.

در Integrierten Gesamtschule، دانش‌اموزان بعد از ختم کلاسها دهم به دو بخش تقسیم میشوند و میتوانند از کلاس‌ نهم با مدرک هاوپت شوله و بعد از ختم کلاس دهم مدرکٰ رئال شوله و با سپری کردن موفقانه کلاس ۱۳ مدرک ابیتور دریافت کنند.

گیماینشفت شوله Gemeinschaftsschule
گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت زاکسن انهالت با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۲ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان همه در کلاس های مشترک اشتراک میکنند، اما بعد از کلاس هشتم باید تصمیم بگیرند که با کدام مدرک میخواهند از مدرسه فارغ شوند.

در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس (einfachen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم مدرک رئال شول ابشلوس (einfachen oder erweiterten Realschulabschluss) و بعد از کلاس دوازدهم و یا هم سیزدهم ابیتور (Allgemeine Hochschulreife و Abitur) دریافت کنند.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از ۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند.

دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

آدرس همه مدرسه ها در ایالت زاکسن انهالت را در این وب‌سایت بیابید. اینجا کلیک کنید

سیستم مدارس در ایالت زکسن

درایالت زکسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه)دو گزینه متفاوت وجود دارد:

اوبر شوله (Oberschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

مدرسه ابتدایی Grundschule

مدرسه ابتدایی درایالت زکسن چهار سال است. پس از ختم مدرسه ابتدایی، والدین تصمیم می گیرند که کدام مدرسه برای فرزند شان نظر به استعداد و علاقه‌اش برای داشتن آینده بهتر متناسب است. مدرسه ابتدایی اغلب میتوانند با توصیه های شان والدین را در تصمیم‌گیری کمک کنند.

معمولا دو گزینه برای ورود به دوره متوسطه وجود دارد:

 • اوبر شوله (Obershule)
 • گمنازیوم (Gymnasium)

در کلاس های پنجم و ششم دانش آموزان میتوانند مدرسه شانرا از گمنازیوم به اوبر شوله یا هم برعکس عوض کنند

اوبرشوله Oberschule
این مدرسه بصورت عموم از کلاس ۵ شروع میشود و دانش آموزان میتوانند نظر به تصمیم شان بعد از کلاس نهم و یا دهم فراغت بگیرند. این مدارس دانش آموزان را بیشتر از لحاظ عملی با بازار کار و آسبیلدونگ آشنا می سازد.

نظر به استعداد و علاقه دانش آموزان میتوانند با سپری کردن کلاس‌های نهم و دهم با مدارکی مانند (einfachen Hauptschulabschloss) ،(qualifizierenden Hauptschulabschloss)‌ و یا (Realschulabschloss) مدرسه را تمام کنند. با هرکدام از این مدارک دانش آموزان میتوانند وارد مرحله آسبیلدونگ شوند.

با داشتن مدرک رئال شوله میتوانند برای تحصیلات بالاتر به مدرسه عالی تخنیکی (Beruflische Gymnasium) و یا (Fachhochschule) وارد شوند.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم یا دبیرستان با کلاس پنجم شروع میشود. دانش آموزان در این مدرسه دیپلم (Abitur) خود را با سپری کردن کلاس دوازدهم اخذ میکنند و میتوانند مستقیما وارد دانشگاه شوند.

در این مدارس، دانش آموزان باید بسیار زیاد تلاش کنند و رفتار معلمان و شرایط درسی بسیار سخت گیرانه است. همه باید حداقل دو زبان خارجی یاد بگیرند. کسانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، معمولا به طور خودکار مدارک تحصیلی ساده و پیشرفته حرفه ای مانند (qualifizierenden Hauptschulabschluss)،(Hauptschulabschluss) و یا (Realschulabschluss) دریافت میکنند. با کسب ابیتور فرزند شما هم میتواند به دانشگاه رفته وتحصیلات عالی اش را ادمه دهد و یا هم آسبیلدونگ انجام دهد.

همه آدرس‌های مدرسه ها در ایالت زاکسن را در این وب‌‌سایت بیابید. اینجا کلیک کنید

سیستم مدارس در ایالت زارلند

درایالت زارلند هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) دو گزینه وجود دارد: گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

گماینشفت شوله Gemeinschaftsschule
گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) درایالت زارلند با کلاس پنجم شروع می‌شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۳ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان همه در کلاس های مشترک اشتراک می کنند.

در گماینشفت شوله (Gemeinschaftsschule) دانش اموزان بعد از ختم موفقانه کلاس نهم مدرک تحصیلی هاوبت شول ابشلوس ( Hauptschulabschluss)، بعد از کلاس دهم مدرک میتلرن شول ابشلوس (Mittleren Schulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم ابیتور (Abitur) دریافت کنند.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از ۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند. دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند.

دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

آدرس همه مدرسه‌ها در ایالت زارلند را در این وب‌سایت بیابید. اینجا کلیک کنید

سیستم مدارس در ایالت راینلند فلتز


درایالت راینلند فالتز هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه) سه گزینه وجود دارد: رئال شوله پلوس (Realschule plus)، اینتگریته گزمت شوله (Integrierte Gesamtschule)، یا گمنازیوم (Gymnasium).

گروند شوله Grundschule
در این ایالت کودکان چهار سال به مدرسه ابتدایی میروند و پس از آن، والدین نظر به استعداد و علاقه کودک خود تصمیم می گیرند ، او را به کدام مدرسه بفرستند. مدرسه ها هم با ارائه پیشنهاداتی به والدین انها را در تصمیم گیری کمک می کنند.

برای شروع دوره لیسه (دبیرستان) سه گزینه وجود دارد:

 • رئال شوله پلوس           die Realschule plus
 • انتگریته گزمت شوله      die Integrierte Gesamtschule
 • گمنازیوم                     das Gymnasium


رئال شوله Realschule plus
رئال شوله پلوس ( Realschule plus) با کلاس پنجم شروع می شود و به ختم کلاسهای ۹ و ۱۰ به پایان می رسد. در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک (Mittlere Reife، qualifizierter Sekundarabschluss) فارغ التحصیل شوند. همچنین می توانند بعد از کلاس ۹ هم با مدرک (Berufsreife ، Hauptschulabschluss) دریافت کنند.

دانش آموزان با هر دو نوع مدرک می توانند آموزش‌های حرفه ای (آسبیلدونگ) را شروع کنند و اگر از کلاس دهم فارغ شده باشند و نمرات خوبی داشته باشند می توانند معمولا پس از گذراندن یک امتحان ورودی تحصیلات خود را در گمنازیوم ادامه دهند.

انتگریته گزمت شوله Integrierte Gesamtschule
مدرسه عمومی یا گزمت شوله (Integrierte Gesamtschule) با کلاس پنجم یعنی ختم دوره ابتدایی شروع می شود و به کلاس ۹، ۱۰ یا ۱۳ پایان می یابد. در این مدرسه دانش اموزان همه در کلاس های مشترک اشتراک می کنند.

در این مدرسه دانش آموزان می توانند پس از کلاس ۱۰ با مدرک (Mittlere Reife، qualifizierter Sekundarabschluss)، بعد از کلاس ۹ با مدرک (Berufsreife ، Hauptschulabschluss) و بعد از کلاس سیزدهم با مدرک ابیتور یا فاخ ابیتور (Fachabitur) فراعت حاصل کنند.

با همه این مدارک میتوانند آسبیدونگ انجام دهند و فقط با ابیتور و یا فاخ ابیتور میتوانند به دانشگاه بروند.

گمنازیوم Gymnasium
گمنازیوم (لیسه) با کلاس پنجم شروع می شود و بعد از۱۲کلاس با مدرک ابیتور (Abitur) که عالی ترین مدرک تحصیلی مدرسه است به پایان می رسد. در گمنازیوم دانش آموزان باید به شدت درس بخوانند و بسیار سخت کوش باشند.

دانش اموزان این مدرسه‌ها حداقل دو زبان خارجی می اموزند. دانش آموزانی که پس از کلاس ۹ یا ۱۰ گمنازیوم را ترک می کنند، حداقل می توانند هاوپت شوله ابشلوس یا رئال شوله ابشلوس دریافت کنند. با دریافت ابیتور دانش آموزان هم میتوانند همه انواع آسبیدونگ را انجام دهند و هم به دانشگاه بروند.

آدرس همه مدرسه‌ها در راینلند فالتز را در این وب‌سایت بیابید. اینجا کلیک کنید