سیستم آموزشی آلمان تقریبا” شبیه برخی از کشورهای غرب اروپا می باشد. هر چند تحصیل در آلمان و قوانین آن ایالتی بوده و هر ایالت سیستم آموزشی خاص خود را برای مدارس آن ایالت دارد، ولی این تفاوت بیشتر در زمانبندی سالهای آموزشی است و نوع مدارکی که هر ایالت صارد میکند تقریبا” یکسان بوده و در تمام ایالتها و شهرهای آلمان معتبر می باشد.

خاطر نشان می گردد که رفتن به مدرسه برای تمام کودکان، نوجوانان و جوانان در سنین تعیین شده از سوی دولت، در همه ایالت‌های آلمان اجباری است و قوانین و مقررات موجود در زمینه های آموزشی، برای همه افراد بصورت یکسان اعمال می شود.

مدارک تحصیلی صادره توسط مدارس در هر مقطع تحصیلی و از هر ایالت فدرال المان که باشد در سراسر آلمان به رسمیت شناخته میشود و ارزش یکسان دارد.

بر اساس قوانین آموزشی مصوب در قانون اساسی کشور آلمان، همه افرادی که در آلمان زندگی می کنند، باید معمولا از سن ۶ یا ۷ سالگی برا ی تحصیل و باسواد شدن به مدرسه بروند و بالاجبار باید حداقل تا کلاس نهم را تحصیل کنند.

شرایط سنی افراد برای ورود به مدارس در ایالات مختلف آلمان، متفاوت می باشد

این قانون کلی برای تمام کودکان و نوجوانانی که به همراه والدین خود به آلمان مهارجرت نموده و حتی بصورت موقت در این کشور زندگی می کنند و یا تابعیت یا اقامت آلمان را دریافت کرده اند نیز بصورت یکسان اعمال می شود.

هر کودکی که دارای شش سال تمام و یا بیشتر می باشد، معمولا پس از ورود به آلمان، باید در اولین فرصت ممکن و با توجه به شروع مدارس، در یکی از مدارس(Grundschule) دولتی و یا غیر دولتی ثبت نام نماید. مقررات آموزشی در هر یک از ایالت‌ها متفاوت است.

در آلمان، والدینی که فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستند، ملزم به پرداخت جریمه های سنگینی به سازمانها و نهادهای دولتی آلمان بوده و همچنین باید پاسخگوی علت کار خود در این زمنیه باشند.

مدرسه ابتدایی متشکل از ۴ تا ۶سال تحصیل است، که البته بستگی به ایالتی دارد که شما در آن زندگی میکنید. پس از مدرسه ابتدایی، دانش آموزان به مدرسه‌های متوسطه میروند که این هم به قوانین و مقررات هر ایالت و همچنین مواردی همچون استعداد و نمرات دانش آموزان در مقاطع و سالهای تحصیلی پایین تر آنها بستگی دارد.

در دوران متوسطه (دبیرستان) اینکه دانش آموز به چه نوع مدرسه متوسطه‌ای وارد شود، تاثیر قابل توجهی در زندگی آینده اش دارد

نمرات خوب دانش آموزان در مقاطع پایین تر، گزینه های بهتر و فرصت‌هایی بیشتری برای آنها فراهم می کند که بعدا در تحصیلات داشگاهی بهتر، نیز تاثیر گذار بوده و حرفه‌ و آینده فرد را مشخص می نمایند. بالاترین مدرک تحصیلی مدرسه در آلمان، همان دیپلم است که بنام (Abitur) گفته میشود.

تنها با چنین مدرکی فرزند شما میتواند وارد دانشگاه شود. در برخی از ایالت‌های فدرال، نمرات دانش آموزان و ارزیابی‌های معلمان تعیین میکند که فرزند شما باید به چه نوع مدرسه متوسطه یا دبیرستانی برود. اما در بعضی از ایالت‌های فدرال، معلمان تنها می توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند، و در نهایت والدین در این باره تصمیم می گیرند.

این بدان معنی است که شما نباید حتما به ارزیابی ها و توصیه های معلم قناعت کنید، بلکه باید سعی کنید برای آینده کودک‌تان بیشتر تلاش کنید. اما فراموش نکنید که در بسیاری از موارد پیدا کردن دبیرستان مورد نظر خود برای تحصیل دشوار است.