آدرس سایت های تعدادی از شرکت های مهم بیمه به شرح ذیل است:

Techniker KrankenKasse: http://www.tk-online.de

AOK-Die GesundheitsKasse: http://www.aok.de/

AOK: http://www.unilife.de/                                                                                         (برای دانشجویان)

BARMER: WWW.Barmer.de

DAK: http://www.dak.de/

KKH: http://www.kkh.de/

BKK: http://www.bkk.de/

http://www.mawista.com Mawista:

http://www.care-concept.de CARE CONCEPT AG:

بیمه Techniker KranKenKasse(TK)

بیمه TK از بیمه های خیلی خوب دولتی بوده که خدمات پزشکی و دندان پزشکی خیلی خوبی ارائه میدهد.در بخش دانشجویی این بیمه با سن کمتر از ۳۰ سال میتوان با مبلغ ماهیانه ۳۲/۵۷ تا ۴۹/۵۸ یورو از این بیمه استفاده کرد.

در خواست برای افزایش خدمات بیمه به مبلغ آن می افزاید.دانشجویان بالای ۳۰ سال میبایستی از بیمه معمولی این شرکت استفاده نمایند،هرچند پس از اتمام ۳۰ سال میتوان با شرایطی تا ۶ یا ۱۲ ماه از این بیمه با مبلغی کمتر از بیمه عادی استفاده نمود.همچنین در صورتیکه سن دانشجو بیش از ۳۰ سال شد و همسر وی با سنی کمتر از ۳۰ سال دانشجو باشد،بیمه را میتوان به نام او تغییر داده و با هزینه ثابت قبلی از مزایای آن بهره برد.

در صورتیکه دانشجو متاهل بوده و بویژه سنی کمتر از ۳۰ سال داشته باشد،استفاده از این بیمه توصیه می گردد

تخفیف این بیمه برای دانشجویان با سن کمتر از ۳۰ سال نسبت به بیمه عادی آن،بسیار خوب بوده و استفاده از بیمه خانوادگی (برای زن و شوهر)مستلزم پرداخت هزینه اضافی نمی باشد.

برای ورود به بخش دانشجویی وب سایت TK میتوان از آدرس اینترنتی زیر استفاده نمود.

http://www.tk-online.de/centaurus/generator/tk-

online.de/01_ gut_ versichert/050_student/010_kvds/kvds.html

بیمه AOK

بیمه AOK از بیمه های دولتی است و خدمات پزشکی و دندانپزشکی خوبی ارائه میدهد.این بیمه برای دانشجوی متاهل و بویژه با سن کمتر از ۳۰ سال،بیمه بسیار مناسبی است و استفاده از بیمه خانوادگی (برای زن و شوهر)مستلزم پرداخت هزینه اضافی نمی باشد.

شرایط این بیمه بسیار شبیه بیمه TK بوده و دانشجویان با سن کمتر از ۳۰ سال میتوانند از این بیمه با مبلغ ماهیانه ۳۲/۵۷ تا ۴۹/۵۸ یورو استفاده کنند.بیمه دانشجویی آن با درخواست برای افزایش خدمات،مبلغ آن را می افزاید.دانشجویان بالای ۳۰ سال می بایستی از بیمه معمولی این شرکت استفاده نمایند.

در صورتیکه دانشجو متاهل بوده و و بویژه سنی کمتر از ۳۰ سال دارد،استفاده از این بیمه توصیه می گردد

برای ورود به بخش دانشجویی وب سایت این بیمه میتوان از آدرس اینترنتی زیر استفاده نمود.

/http://www.unilife.de

بیمه Mawista

بیمه Mawista از بیمه های ارزان قیمت بوده و شرایط مناسبی دارد.این بیمه،یک بیمه درمانی و مسافرتی مخصوص خارجی ها در آلمان و آلمانی ها در خارج ار آلمان می باشد.

هزینه این بیمه برای دانشجویان برای سال اول قرارداد،۱۰/۳۳ یورو برای بیمه درمانی تا ۹۰/۵۸ یورو برای بیمه درمانی با خدمات بیشتر و بیمه حوادث میباشد.همچنین هزینه این بیمه از ابتدای سال دوم تا انتهای سال چهارم از ۷۰/۵۶ تا ۷۰/۶۳ یورو می باشد.دانش آموزان کلاس های زبان هم میتوانند از این بیمه استفاده نمایند.

برای ورود به بخش دانشجویی وب سایت این شرکت بیمه میتوان از آدرس اینترنتی زیر استفاده نمود.

/http://www.mawista.com/side

از دیگر شرایط این بیمه برای دانشجویان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-حداکثر سن ۴۰ سال

-حداقل مدت قرارداد ۱ ماه و حداکثر ۴۸ ماه

-فسخ قرارداد برای انتهای هر ماه ممکن است

-تمدید قرارداد از طریق تلفن،فاکس،ایمیل و نامه ممکن است

بیمه CARE CONCEPT


بیمه care concept یکی دیگر از بیمه هاست که شرایط مناسبی برای دانشجویان برخوردار است.دانشجویان میتوانند از بخشی از این بیمه که مخصوص دانش آموزان کلاس های زبان و دانشجویان خارجی بوده و Care College نام دارد استفاده کنند.

از شرایط این بیمه برای دانشجویان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-حداکثر سن ۳۵ سال

-حداقل مدت قرارداد ۱ ماه و حداکثر آن ۴۸ ماه میباشد.

-حداقل مبلغ ماهیانه این بیمه برای ۱۲ تا ۱۵ ماه اول قرارداد ۲۹ یورو و نوع دیگر با خدمات بیشتر آن ۴۹ یورو میباشد.برای مردان پس از ۱۶ ماه و برای زنان پس از ۱۳ ماه مبلغ این بیمه به ۵۳ یورو برای بیمه عادی و ۷۰ یورو برای بیمه با خدمات بیشتر افزایش می یابد.

-هرچند از این بیمه برای تمام بیماری ها میتوان استفاده نمود ولی از نوع ارزان آن نمیتوان برای معاینه عمومی (checkup)به پزشک مراجعه نمود.

برای ورود به بخش دانشجویی این بیمه با نام Care Callege میتوان از آدرس اینترنتی زیر استفاده نمود.

http://www.carre-concept.de/sprachschueler.php