بیاد داشته باشید که بر اساس قوانین سکونتی آلمان، هیشه حق با مستأجر است. بنابراین صاحبخانه نمی تواند بدون هیچ دلیل قانونی قرارداد اجاره شما را لغو کند.

لغو قرارداد از سوی صاحبخانه فقط در شرایط زیر امکان پذیر است:

  • هنگامی که صاحب‌خانه آپارتمان و یا خانه را برای استفاده شخصی «Eigenbedarf » خود و یا اعضای خانواده خود نیاز داشته باشد. در چنین مواردی صاحبخانه شما باید مدرکی مبنی بر اینکه خانواده اش نیاز به زندگی در این آپارتمان  دارند، ارائه دهد. جالب اینجاست که اگر شما دلایل کافی برای ماندن در آن خانه داشته باشید(به عنوان مثال، بیماری شدید)، صاحبخانه نمی تواند از شما بخواهد حتما خانه را ترک کنید. حتی زمانی که شما مجبور به ترک آپارتمان هستید، صاحبخانه باید به شما وقت کافی برای جستجوی یک خانه جدید بدهد. مدت زمان این دوره به مدت زمان اجاره شما بستگی دارد.
  • هنگامی که صاحبخانه بخواهد خانه را تخریب کند. در این مورد، صاحب خانه باید به اندازه کافی وقت بدهد تا یک آپارتمان جدید جستجو کنید. مدت زمان این دوره به مدت زمان اجاره شما بستگی دارد.
  • اگر اجاره خانه را به مدت دو ماه پرداخت نکرده باشید، فسخ قرارداد بدون اخطار نیز مجاز است، به عنوان مثال صاحب خانه می تواند بلافاصله درخواست کند تا آپارتمان را ترک کنید.
  • در صورتیکه شما با ایجاد سر وصدا به طور مرتب آرامش ساختمان را از بین ببرید و همسایگان را مورد آزار و اذیت قرار داده باشید. در این مورد، صاحب خانه باید رسما به شما هشدار دهد. اگر مشکل حل نشود، او می تواند بدون اطلاع شما قرارداد را لغو کند.
  • اگر شما آپارتمان را بدون اجازه صاحب خانه به فرد دیگری اجاره دهید و صاحب خانه آن را ثابت کند. در چنین مواردی، فسخ بدون اخطار نیز مجاز است، یعنی صاحب خانه می تواند بلافاصله درخواست  کند که آپارتمان را ترک کند.

اگر صاحب خانه قرارداد اجاره را لغو کند، با یک انجمن حمایت از مستاجران تماس بگیرید. بسیاری از قرارداد های لغو شده توسط مالک، مطابق با قانون نیستند، بنابراین شما می توانید با ابزار قانونی با آن مقابله کنید. در اینجا شما می توانید یک انجمن حفاظت مستاجران در منطقه خود پیدا کنید. همچنین می توانید با مرکز حمایت از مصرف کنندگان تماس بگیرید. همچنین این مراکز مشاوره بنام های Mieterschutzbund یا Mieterverein یاد میشوند و میتوانید در اینترنت پیدا کنید.