ما برای آشنایی بیشتر شما با منابع درسی و محتویات مطالبی که در کالج های دانشگاهی آلمان تدریس می شوند و دانشجویان را برای ورود به دانشکاه آماده می کنند، نمونه ای ازمحتوای دوره T-KURS    در کالج بوخوم را در زیر آورده ایم:

در دوره کالج دانشگاهی، دانشجویان با مرور مفاهیم و مباحثی که در دبیرستان خوانده اند، از یک سوء مباحث به شکل جامع تر و با دانش به روز برا ی آنها توصیف می شود و به شکل عملی نیز با آنها آشنا می شوند ، و از سوی دیگر اصطلاحات و لغات تخصصی هر درس را به زبان آلمانی نیز فرا می گیرند تا در دانشگاه دچار مشکل نشوند. دروسی که در دوره کالج مهندسی به دانشجویان تدریس می شودشامل: زبان آلمانی، ریاضیات، شیمی و فیزیک می باشد که در این مقاله به تفصیل در خصوص منابع و سرفصل هایی که در این دروس ارائه می شوند، توضیح خواهیم داد.

خاطر نشان می گردد که این دروس بر اساس نظام آموزشی کالج بوخوم آورده شده است که بیش از ۸۰% این مباحث  در اکثر کالج های دانشگاهی آلمان نیز تدریس می شوند.

زبان آلمانی

دوره های آموزش زبان آلمانی از سطح متوسط شروع می شود و در پایان ترم دوم منجر به آزمون نهایی پایان کالج می شود.

مدرک زبانی که در انتهای این دوره به دانشجویان اعطا می شود ،معادل آزمون و یا مدرک زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه ها که همان (DSH)  و یا TestDaF  سطح ۴ است، می باشد.

دوره ها در دو قسمت  دروس اصل و پروژه تقسیم بندی شده اند که در درس اصلی (هشت هفته) واژگان و ساختارهای گرامری لازم برای درک و تولید متون با محتوای فنی و علمی را یاد خواهید گرفت.

در درس پروژه (چهار هفته)، دانشجویان در گروه های کوچک کار تقسیم شده و فعالیت می کنند. در این پروژه، با انواع متن ها و اشکال کاری مانند سخنرانی های نوشتاری ، سخنرانی ها ، پروتکل ها ، توضیحات آزمون و غیره) آشنا می شوید.

علاوه بر این ، چهار ساعت در هفته نیز فعالیت فوق برنامه دارید که در آن تمرین های زبانی-عملی و استفاده از تکنیک های یادگیری ارائه می شود.

مطالب دوره:

سر فصل مباحث ارائه شده در درس زبان آلمانی در این دوره عبارتند از:

 • دانش و ادراک (به عنوان مثال ، تکنیک های یادگیری ، ادراک و …)
 • فناوری و جامعه (به عنوان مثال تاریخ صنعتی منطقه روهر آلمان ، چشم اندازهای آینده و …)
 • ارتباطات و رسانه ها (به عنوان مثال توسعه رسانه ها ، کارکرد رسانه ها)
 • فناوری و طبیعت (به عنوان مثال تغییر آب و هوا ، تولید انرژی جایگزین ، بیونیک و …)
 • دانشگاه (به عنوان مثال موضوع مطالعه ، درخواست کارآموزی ، فرم های تدریس)
 • زندگی در آلمان (به عنوان مثال: آشنائی با جامعه و فرهنگ آلمان ، جشنواره ها ، سنت ها و …)
 • علوم طبیعی (به عنوان مثال تشریح آزمایشات در فیزیک و شیمی)

listening  شنیداری:

 • Textsorten سخنرانی / مصاحبه / گفت و گو / اخبار / / فیلم و ویدئو/ و غیره
 • تمرین هایی برای گوش دادن به درک مطل و متن ها: به عنوان مثال تولید مثل قسمت هایی از محتوای متن / پاسخ دادن به سؤالات ، تکمیل جملات / گردآوری اطلاعات گردآوری اطلاعات در یک جدول / تهیه طرح و غیره.

READING درک مطلب:

 • متون: متون فنی / متون روزنامه / متون داستانی / جداول / نمودار / نقشه ها ، و غیره
 • تمرین هایی برای درک مطلب: رئوس مطالب / توضیحات متن / ایجاد یک طرح / جدول / نوشتن تصاویر / نقشه ها / ارائه هدف / تحلیل نویسنده ضمنی / صریح / تحلیل و تفسیر متون و غیره.

WRITING نوشتاری:

 • متن ها: ارائه / / گزارش / شرح ابزارها / آزمایش ها / نامه رسمی / نوشتن CV  / سخنرانی / بحث و غیره
 • تمرین برای تولید متون / واژگان
 • دستور زبان علمی و فنی: مفاهیم اساسی گرامری / اصلاح افعال ، اسمها و صفت ها / موقعیت ها در جمله / تشکیل کلمه / جمله نسبی و پیوندها / جمله قضیه ، مجموعه سؤالات غیرمستقیم و پیش نویس های اضافه شده / گزاره جزئی یا اصطلاحات کلمه ای.

کتب منابع درسی:

Klaus Lodewick. DSH & Study Preparation. University of Göttingen: Fabouda-Verlag, 2001.

Karin Hall and Barbara Scheiner: Exercise grammar DaF for advanced: Instruction and exercise book. Ismaning: Publisher for German, 2001.

 ریاضیات:

اگر در دوران دبیرستان دروس ریاضی خوبی داشتید ، بسیاری از مباحث ریاضی در کالج دانشگاهی برای شما آسان خواهد بود. با این حال ، مطالب ارائه شده شاید با آنچه که شما در دبیرستان آموخته اید تا حدی متفاوت باشد.

از یک سو با اصطلاحات و عبارات ریاضی به زبان آلمانی آشنا می شوید. البته این فقط مربوط به یادگیری اصطلاحات جدید در زبان آلمانی نیست و استفاده صحیح و دقیق از زبان عمومی به همراه فرمول های علمی گرا و فرم گفتار آنها، برای تحصیل در کالج و حتی بعدا در دانشگاه ضروری است. از سوی دیگر ، شما مطالب و موضوعاتی که از مدرسه فرا گرفته اید را به شکل عمیق و مفهومی تر فراخواهید گرفت و این برای آینده دانشجویان علوم مهندسی بسیار مهم است. البته برخی از مضامین و مباحث ریاضی این دوره ها نیز برای شما جدید است.

محتوای دوره :
(تقریباً ۷۰٪ مطالب در خصوص توابع ، حد ، مشتقات و حساب انتگرال و بردار می باشد و حدود ۲۰% مطالب نیز : هندسه در فضا با روشهای برداری / اصول اساسی شامل ساختار سیستم عددی و ساختار اعداد پیچیده می باشد.

مبانی:
مجموعه ها، تمرین های عملی؛ متغیرها / مطالب حد و پیوستگی،. مقادیر و نامساوی ها / قضایای علمی ، تدوین صحیح روش اثبات / سیستم خطی معادلات/ راه حل های سیستماتیک.

مشتق و توابع اولیه:
توابع / نمودارها / توابع معکوس ، ترکیب توابع / توابع مثلثاتی، دایره واحد ، نمودارهای محرک. توابع و خصوصیات آنها ، توابع قوسی ، محاسبات مثلث ، قضایا، توابع سینوس ، معادلات مثلثاتی / همگرایی: توالی عددی ، معیارهای همگرایی ، مقادیر انباشت ، مشتق (مقدار دیفرانسیل و معنی هندسی) ، تقریب خطی ، قوانین تمایز ، توابع مشتق ۱ و ۲ ، لگاریتم، مشتقات، حساب دیفرانسیل، محاسبه انتگرال، نامشخص انتگرال ، روش های ادغام (ادغام جزئی ، تعویض ، تجزیه کسری جزئی) ؛ انتگرال تعریف (برنامه برای محاسبه سطوح و حجم چرخش) ، انتگرالهای نادرست/ اعداد مختلط: خصوصیات ساختاری اعداد مختلط

بردارها:
فضای برداری Rn: تعاریف ، عملیات محاسباتی ، تصویر گرافیکی در R2 و R3 /معادلات خط مستقیم در R2 و R3/ مسافت ها ، زاویه ها ، هندسه فضا ، تقاطع خطوط / محاسبات حجم

منابع دورس ریاضی:
Schoolbooks:

Jahnke and H. Wuttke. Mathematics: 11th school year. Berlin: Cornelsen, 2000.
Jahnke and H. Wuttke. Mathematics: Analysis. Berlin: Cornelsen, 2001.
Kuypers (eds.). Mathematics for High Schools: Analysis. 1970th
University Books:

Brunner. Mathematics for Chemists I & Spectrum, 1996.
Forster. Analysis I, Vieweg. 1980th
Papula. Mathematics for engineers. Vieweg. 1990th Mathematical Language:
Beutelspacher. This is o.B.d.A. trivial. Vieweg. 1,991th  J. Maurer. Mathemecum. Vieweg. 1,981th

فیزیک:

انتخاب موضوعات برای تدریس فیزیک در دوره T ویژه دانشجویان علوم مهندسی است. بخش زیادی از دروس فیزیک شامل آموزش جدی برای یادگیری تئوری است. از جمله به عنوان مثال تعاریف و توصیف ها. مفاهیمی همچون: مفهوم انرژی. علاوه بر آن ، آموزش فیزیک سعی دارد ارتباط بین آزمایشها و مباحث نظری را در قالب بندی تئوریهای فیزیکی نشان دهد. با انجام این کار، فیزیک باید مبتنی بر روش های مختلف و بازنمودهای ریاضیات باشد. در این دوره ، دانشجو با کار عملی فیزیک بیشتر آشنا می شود.

مطالب درسی:
مقدمه ای از سیستم فیزیک و مدل انرژی ، مبانی مفهومی وکتور در فیزیک ، بزرگی ، مقادیر ، جریان الکتریسیته و اندازه گیری آن، مدل حامل انرژی ، / بررسی اجمالی انرژی و کار: نمودارهای جریان انرژی ، مبدل های انرژی / شدت انرژی ، چگالی انرژی – لیزر پرتو / سلولهای خورشیدی / جابجایی /تعریف کار؛ نمودار کار / نیروها و قوانین نیروی ساده / معادلات حرکتی (فرم بردار) ، / کار شتاب ، بلند کردن و افتادن ، اصطکاک ، تعریف نیروی حاصل از کار

سطح شیب دار / اصطکاک در عملیات /ضریب چسبندگی / قانون الاسیتیسه، حفاظت از انرژی مکانیکی/ آونگ / چرخش

کار – ولتاژ / پتانسیل انرژ/ شبکه های برق/ مغناطیس: تولید و بررسی:

منابع درسی:
Schoolbooks:

thorn, bath. Physics, advanced MS. Schroedel Publisher.
thorn, bath. Physics, Advanced Studies E. Schroedel Verlag.
Metzler Physics (eds J. Grehn, J. Krause). Schroedel Publisher.
University Books:

Alonso, Finn. Physics. Addison-Wesley Verlag.
Herring, Martin, Stohrer. Physics for engineers. VDI Publishing.


شیمی:

دوره شیمی در کالج اهداف زیادی دارد: مهمتر از همه ، می خواهد با مباحث شیمی که مربوط به دانشجویان آینده علوم مهندسی است آشنا شوید. مباحثی که در دوره کالج تدریس مس شوند شاید بیشتر همان مباحثی باشند که شما در دوره دبیرستان گذرانده اید. اما اینجا می خواهند شما به شکل عملی به موارد و قضایا نگاه کنید و از همه مهمتر این که به شکل عملی با مباحث آشنا شودید.

محتوای دوره: ساختار ماده ، مدل ذرات ساده / دمای ذوب و جوش ، چگالی ، عدد آوگادرو ، غلظت / اسیدها و بازها ،/ واکنش ها و محاسبات ، جرم / انرژی های یونیزاسیون ، اتصال یون / تقارن مولکولی ، قطبیت ، الکترونگاتیویته / پیون هیدروژنی / پیوند فلزی.

معادله های شیمیایی: موازنه و قانون غلظت ، با در نظر گرفتن تغییرات در میزان مواد / توجیهی جنبشی معادله های شیمیایی / واکنشهای برگشت پذیر / تعادل مربوط به غلظت / فشار / واکنش ها / انرژی (آنتالپی) و تعادل شیمیایی ، حلالیت / / گرمای محلول ، مدل سازی به فرآیند راه حل اسید

رفتار واکنش فلزات قلیایی و قلیایی خاکی. هالوژنها و اسیدهای هالوژن (Arrhenius ، Brstnsted) / قدرت اسیدی (pKs) ، ثابت تفکیک (Ks) و درجه تفکیک / معادله هندرسون / هسلباخ ، قانون رقیق سازی اوستوالد. پروتئولیز محلول های نمکی

اسیدهای چند پروتونی / خنثی سازی و تیتراسیون اسیدهای قوی و ضعیف با پایه های قوی / قابلیت ردیابی تیتراسیون های خنثی سازی با الکترود pH / سیستم بافر ، معادله هندرسون / هاسباخ برای بافر جامد

فرآیندهای ابتدایی در واکنشهای یونی و انرژی واکنش ، چرخه متولد-هابر ، شکل گیری شبکه / واکنشهای ردوکس ، تعداد اکسیداسیون [استخراج فلز: آهن ، سیلیکون از دی اکسید سیلیکون] / – فلزات / کریستالهای یونی با سلولهای عنصر -محاسبات سطح سلول – الکترولیز و سری ولتاژ سلول- ولتاژ الکتروشیمیایی گالوانیک ، پتانسیل الکترود ، خوردگی

منابع درسی:
شیمی عمومی مورتیمر جلد ۱ و ۲

Charles E. Mortimer. Chemistry: The basic knowledge of chemistry. Stuttgart, Thieme-Verlag, 1996.

Wolfgang Asselborn, Manfred Jäckel, Karl Risch (eds.). Chemistry Today:

Secondary Secondary Education Hannover: Schroedel-Verlag, 1998

نکته مهم پایانی:
برای دوستانی که سطح B1 را به اتمام رسانده اند و قصد دارن به زبان آلمانی ادامه تحصیل کنند ، سیمپل کلاب یکی از بهترین هایی هست که میشه یه سری مطالب آلمانی از جمله ریاضی ، بیولوژی ، فیزیک ، شیمی ، تاریخ ، جغرافی ، اقتصاد و اینفورماتیک مرور کرد .

آشنایی با لغات تخصصی همیشه یکی از دغدغه هایی هست که میشه با این سایت که در یوتویب هم کانال دارند ، رفع کرد و دسته پر تر به ادامه تحصیل مشغول شد .