مدارس خصوصی نیز درکنار مدارس دولتی در آلمان فعال می باشند. این مدارس معمولا توسط شرکت‌های خصوصی، کلیسا ها و یا انجمن‌های مختلف مردم نهاد، سازماندهی و مدیریت می‌شوند. اغلب دارای یک مفهوم متمایز یا روش خاص تدریس هستند و بیشتر شان در برابر پرداخت شهریه های مختلف، ارائه خدمات میکنند. اگر قصد فرستادن فرزند خود به این نوع مدارس می باشید، ابتدا باید با آنها تماس بگیرید و شرایط و الزامات ورود به آن مدرسه را بپرسید.