در خانه محل سکونت شما، همیشه مسائل و مشکلاتی پیش می آید. به خاطر داشته باشید که شما برای حل این مشکلات(مثلا مربوط به خرابی فاضلاب، برق و ….) نباید خودتان اقدام کنید.

زیرا ممکن است که عواقب حقوقی غیر قابل پیش بینی برای شما بوجود آید. برای رفع آنها بایستی به مسوولین خانه مراجعه نمود. از جمله مهمترین مسوولین خانه مدیر خانه (Hausverwaltung) و سرایدار (Hausmeister) می باشند.

مدیر خانه(Hauseverwaltung)

Hauseverwaltung شخص یا اداره ای است که مسئولیت اداره و کنترل یک یا چند ساختمان را بر عهده دارد.برنامه ریزی و تصمیم گیری های کلی در مورد خانه را این بخش انجام می دهد.

سرایدار(Hausmeister)


در آلمان سرایدار خانه مسوول رسیدگی به مشکلات خانه در تمام زمینه ها از جمله تمیز کردن ساختمان و محیط های وابسته به آن،انجام تعمیرات خانه و نیز انجام امور اداری جزئی می باشد.

وظایفHausemeister در خانه های مختلف کاملا متفاوت است و حتی برخی خانه ها فاقد سرایدار و یا Hausemeister میباشند. از آنجا که سرایدار مسوول رسیدگی به مشکلات خانه است، تمامی مشکلات بایستی به اطلاع وی رسیده شود. بر حسب نوع خانه اجاره شده و نوع مشکل ساختمان، بیشتر مشکلات جزیی ساختمان توسط سرایدار و بدون هزینه مستاجر رفع میگردد.

غالبا سرایدارها در خوابگاه های دانشجویی تمامی مسائل و مشکلات ساختمان مربوط به سیستم آب و فاضلاب،مبلمان،سیستم روشنایی و…را بدون هزینه حل مینمایند، در حالیکه در خانه های خصوصی به این صورت نیست.

در خانه های خصوصی نیز برای تمیز و مرتب کردن محیط ساختمان و رفع برخی مشکلات و یا وجود مرجعی برای گزارش مسائل و مشکلات خانه، وجود سرایدار لازم و ضروری است.

این در حالی است که برخی ساختمان های خصوصی فاقد سرایدار بوده و تنها به صورت دوره ای توسط شرکت های خدماتی نظافت میگردند. توصیه می گردد،از اجاره چنین خانه هایی به شدت پرهیز گردد. خانه های دانشجویی همچنین دارای شخصی به نام توتر بوده که در برخی موارد میتوان با وی در مورد ساختمان مشورت کرده و از او برای رفع مشکلات کمک خواست.