در آلمان شرکت های مختلفی برای عقد قرار داد تلفن و اینترنت و موبایل وجود دارد که هر کدام قیمت های متفاوتی نیز دارند بر طبق نوع قرار داد با شرکت های مختلف خدمات داده شده نیز متفاوت است برای مثال می توان با برخی از شرکت ها فقط قرارداد تلفن و یا موبایل بست در صورتی که با برخی دیگر هر قراردادی اعم از موبایل تلفن و اینترنت ممکن است.

در آلمان معمولا قرارداد تلفن دو ساله می باشد و همین امر موجب مشکلاتی نیز می شود در صورتی که شخص از قرار داد خود راضی نباشد می بایست با صرف هزینه ای بالا قرار داد را لغو کند یا دو سال صبر کرده تا مهلت قرارداد سر آید.

بدین دلیل توصیه می شود قبل از عقد قرار داد حتما از کم و کاست قرارداد و همچنین از شرایط تلفن و اینترنت آگاهی کافی کسب کرده سپس اقدام به عقد قرارداد نمایید .

در آلمان معمولا دو نوع شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن ، اینترنت و موبایل وجود دارد:

یک نوع شرکت هایی هستند که غالبا تلفن ثابت و اینترنت ارائه می نمایند. هر چند اخیرا این شرکت ها خدمات موبایل نیز ارائه می دهند.

نوع دوم شرکت هایی هستند که موبایل یا موبایل به همراه تلفن ثابت ارائه می دهند.

اخیرا شرکت هایی نیز به وجود آمده که با قیمت های تقریبا پایین حالت های مختلف تلفن و اینترنت و از جمله تلفن و اینترنت بی محدودیت ارائه می دهند ولی چنین شرکت هایی نیاز به یک خط تلفن ثابت دارند و شخص بایستی با یک شرکت دیگر قرار دادی جداگانه برای یک تلفن ثابت داشته باشد.