در صورتی که خانه ای برای اجاره گرفتید و بعد از اینکه آدرس خانه به اسم شما در شهرداری (Burgeramt) ثبت شد، نامه ای از اداره ARD ZDF Deutschlandradio Contributions’ Department دریافت می کنید که از شما می خواهد مبلغ ۱۷٫۵۰ (برای هر عضو خانواده) در ماه به عنوان هزینه های رادیو و تلویزیون پرداخت کنید. این مبلغ برای تأمین این سازمان (ARD, ZDF, 3Sat, Arte, Kika, Deutschlandradio……) استفاده می شود.

همه افرادی که در آلمان زندگی میکنند، موظف به پردخت این هزینه ها هستند، حتی اگر در خانه خود رادیو و تلویزیون نداشته باشند

لطفا توجه داشته باشید :

افرادیکه از خدمات سوسیالی، جاب سنتر و بافوگ (BAföG یا BAB) استفاده میکنند، این هزینه ها را پرداخت نمی کنند، اما باید درخواست معافیت request for exemption خود همراه با یک نامه تاییدی از اداره‌ای که هزینه های زندگی شان را پرداخت میکند، به مقامات مربوطه ارسال کنند. در صورت مشکل، می توانند با مرکز حمایت از مصرف کنندگانConsumers’ Center تماس بگیرند.