معمولا شرکتها، سازمانها وکارخانجات بزرگ آلمانی بین شش ماه تا یک سال نیم قبل از شروع دوره های اوسبیلدونگ خود، فراخوان ثبت نام می دهند و شما باید در این فراخوان ها و در سایت معرفی شده ثبت نام خود را انجام دهید. هر چند ممکن است که در برخی از موارد تا یک ماه قبل از شروع دوره نیز ثبت نام انجام شود.

دورههای آموزشی آسبیلدونگ همانند دوره های دانشگاهی دو بار در سال برگزار می کرند و برای ترم تایستان و ترم زمستان می باشند. تقریبا می توان گفت که شروع ترم ها نیز هم زمان با شروع دوره های کالج و یا دانشگاههای آلمان می باشد. هر چند به یاد داشته باشید که دوره های آسبیلدونگ نیز برای ترم زمستان که در سپتامبر شورع می شوند، خیلی بیشتر از دورههای ترم تابستان هستند.