در هنگام انعقاد قرارداد اجاره یک خانه در آلمان، حتما به تمام موارد و بندهای ذکر شده در قرارداد توجه کامل نمایید و اگر تسلط کامل به زبان آلمانی نداردید از فرد دیگری کمک بگیرید. زیرا ممکن است صاحبخانه مواردی از هزینه های تعمیر ونگهداری خانه را بر عهده شما گذاشته باشد.

هنگامی که به عنوان مثال، سیستم گرمایش خانه کار نمی کند و یا سیستم آب در آپارتمان مشکل پیدا کرده است، باید بلافاصله به صاحبخانه یا مدیر ساختمان (Hausmeister) اطلاع دهید. شماره های تماس برای این مواقع در قرارداد اجاره و سایر اسنادی که در هنگام قراردا در خانه دریافت کرده اید موجود است.

در بسیاری از خانه ها، اطلاعات تماس را می توانید در یک صفحه اطلاعاتی در ورودی ساختمان پیدا کنید. شما می توانید از طریق تلفن و یا به صورت کتبی مالک یا مدیر ساختمان را مطلع کنید. مدیر ساختمان یک کارشناس را برای بازرسی آسیب و تعمیر آن می فرستد. معمولا صاحبخانه هزینه های مربوطه را پرداخت می کند.

اگر صاحبخانه یا مدیر ساختمان را مطلع نکنید و آسیب بوجود آمده خسارتی را به ساختمان وارد نماید، برای شما دردسر ساز خواهد بود

اما اگر در اولین فرصت خبر دهید و آنها از ترمیم و یا پرداخت هزینه خود داری کنند، باید با مرکز مصرف کنندگان یا انجمن حمایت از مستاجران (Mietschutzverein) تماس بگیرید.

در اصل، صاحبخانه موظف است که خسارات را تعمیر کند. در اکثر انجمن های حمایت از مستاجران، قبل از اینکه شما بتوانید از مشاوره و راهنمایی های آنها استفاده کنید، باید عضو شوید. بعد از عضو شدن، شما مجبور به پرداخت هزینه (مبلغ بسیار کم) عضویت سالانه هستید. در اینجا شما می توانید یک انجمن حفاظت مستاجران در منطقه خود پیدا کنید.