اگر قصد تحصیل در کشور آلمان را دارید بهتراست با چگونگی ثبت نام در مدارس آلمان آشنا شوید.مسئولین دولتی آموزش و پرورش آلمان،با توجه به اطلاعاتی که در باره شهروندان هر شهر در اختیار دارند، متوجه میشوند که فرزند شما به سن مدرسه رفتن رسیده است. لذا نامه ای با تمام اطلاعات لازم و یک قرار ملاقات برای ثبت نام فرزند خود درمدرسه ابتدایی، از مسئولین مربوطه دریافت خواهید کرد.

شما باید فرزند خود را در تاریخ تعیین شده در نزدیکترین مدرسه ابتدایی به خانه شما، ثبت نام کنید. اگر چنین نامه ای دریافت نکردید، فقط با نزدیکترین مدرسه ابتدایی به خانه خود تماس بگیرید. در هنگام ثبت نام، فرزند شما توسط یک دکتر متخصص در امور مدرسه آزمایش می شود و همچنان مهارت های زبان آلمانی او هم بررسی خواهد شد. تحصیل رایگان در آلمان باعث شده اکثر افراد این کشور را برای زندگی و تحصیل انتخاب کنند.