کارت موبایل های شارژی را می توان از تمام شرکت ها و نمایندگی آن ها در اکثر نقاط شهر تهیه نمود . استفاده از این کارت بدین صورت است که شخص کارتی را با مقدار مشخصی اعتبار خریداری می کند که با تلفن کردن از مقدار اعتبار آن کم می شود و پس از اتمام اعتبار، این کارت ها توسط نمایندگی ها و حتی دستگاه های اتومات موجود در سطح شهر قابلیت شارژ مجدد دارند .

سیستم این موبایل ها مانند سیستم موبایل های شارژی ایران است با این تفاوت که تقریبا هزینه اشتراک نداشته و تنها بایستی هزینه شارژ و گوشی پرداخت شود .